Euroopan keskuspankki ei voi luopua arvopaperiostoissaan tasapuolisuudesta tai kumota poliittisten päättäjien tekemiä päätöksiä. Näin kirjoittaa Saksan keskuspankin johtaja Jens Weidmann talouslehti Financial Timesissa. EKP miettii parhaillaan ajatusta suosia vihreän teknologian yrityksiä arvopaperiostoissaan.

Weidmann kirjoittaa, ettei EKP:n tule kuitenkaan seisoa tumput suorana ilmastonmuutoksen edessä. Keskuspankki voisi odottaa tarkempia ja avoimempia riskianalyysejä, jotta vihreiden yritysten ostot olisivat vähäriskisempiä. Tällaisten arvopaperiostoilla tuettujen yritysten tulisi pystyä osoittamaan ilmastoystävällisyytensä.

Poliittiset valinnat tärkeitä

Weidmannin mukaan laaja kirjo ekonomisteista kertoo hiilipäästöjen hinnan olevan ratkaisevin avain ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Tämä hinnoittelu kuuluu poliittisten päättäjien tehtäväkentälle. Päättäjät voivat määritellä hiilipäästöjen verot ja tullit. Poliittisilla päättäjillä on myös demokraattinen oikeutus tehdä niin.

Sen sijaan EKP:n tehtävä ei ole suosia tai painaa lokaan tiettyjä yrityksiä ja toimialoja. Arvopaperiostot ovat keskuspankin tukitoimi koko taloudelle, hän kirjoittaa. Tuen tulee olla laajaa, eikä sillä pyritä vääristämään markkinahinnoittelua esimerkiksi suosimalla tiettyjä aloja.

Weidmann kirjoittaa, että Pariisin ilmastosopimuksen tavoite on selvillä. Sen sijaan reitti päämäärään ei ole selvillä. Se voi johtua esimerkiksi poliittisen tahdon puutteesta.

EKP ei voi kuitenkaan korvata – saati kumota – poliittisia valintoja. Vihreiden yritysten suosiminen päästäisi poliittiset päättäjät vastuistaan romuttaen samalla keskuspankin itsenäisyyden.

Henri Alakylä