Perussuomalaisten vaihtoehdon voi tiivistää kolmeen kohtaan: veronkorotusten tie on käyty loppuun, EU:n elvytyspaketti on kaadettava ja valtiontalous on tasapainotettava säästämällä ja lopettamalla ylivelkaantuminen. Tämä tehdään laittamalla valtion menokohteet tärkeysjärjestykseen.

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa suomalainen työ, teollisuus ja yrittäminen tulevat ensin.

– Tämä on perussuomalaisten arvovalinta, mutta myös välttämättömyys, sillä Suomen kilpailukyky tarvitsee vahvistamista. Maailma on täynnä maita ja yrityksiä, jotka tekisivät mielellään suomalaisten työt ja valmistaisivat tuotteet, joita suomalaiset yritykset tähän asti ovat tuottaneet, sanoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio.

– On välttämätöntä varmistaa, että yritystemme ja teollisuutemme tuotanto ja työpaikat eivät siirry liian kovan verotuksen ja liioiteltujen ilmastotoimien vuoksi meitä enemmän saastuttaviin maihin.

Ensin säästetään haittamaahanmuutosta ja kehitysavusta

Tavio toteaa, ettei säästöjen tekeminen ole yleensä politiikassa mukavaa, mutta se on nykyisessä taloustilanteessa tarpeellinen ja vastuullinen tapa toimia.

– Perussuomalainen talouspolitiikka laittaa asiat tärkeysjärjestykseen. Ensin pitää säästää suomalaisten kannalta toissijaisista ja ei-välttämättömistä menoista, kuten kehitysavusta ja haittamaahanmuutosta.

– Marinin hallituksen arvovalinta oli korottaa omakotitaloissa asuvien eläkeläisten lämmitysmenoja – ja lähettää kerätyt verorahat Afrikkaan! Korona-aikana tämä on erikoinen poliittinen valinta. Veroeurojen antaminen pois kehitysapuna ei elvytä Suomen taloutta, Tavio painottaa.

Työn ja liikkumisen verotus alas

Tavion mukaan Suomessa on kansa, joka ostaa käytetyt autot Ruotsista ja maksaa bensatankilla jopa 70 % veroa bensalitrasta.

– Hallitus näkee autoilijat vain maksumiehinä ja lisäksi heitä syyllistetään saastuttamisesta. Pelkästään Yhdysvalloissa ja Kiinassa on satoja miljoonia autoja, mutta silti ilmaston pelastaminen on laitettu suomalaisen autoilijan harteille. Kohtuutonta.

– Perussuomalaisessa vaihtoehtobudjetissa esitetyillä säästöillä perumme autoilua kurittavat polttoaineiden veronkorotukset! Puolustamme myös suomalaista työtä, teollisuutta ja yrittämistä. Me palautamme yrityksiltä kerätyt päästökauppamaksut niille takaisin sekä edistämme ulkomaankauppaa poistamalla väylämaksut. Laskisimme työn verotusta ja alentaisimme Yle-veroa, Tavio luettelee,

Perussuomalaiset eivät leikkaisi kotitalousvähennystä, kuten hallitus tekee.

– Yrityksien investointeja vauhdittamaan ottaisimme käyttöön Viron veromallin kaltaisen investointivarauksen.

– Lämmön ja liikenteen kaltaisten välttämättömyyksien veroja korottamalla ei ohjata ihmisiä luopumaan välttämättömyyksistä. Siinä tyhjennetään kansalaisten taskut, jotta hallituksella olisi siis varaa korottaa puoluetukia, palkata lisää erityisavustajia ja kasvattaa kehitysapua. Tämä ei perussuomalaisille käy, Tavio sanoo.

Jyrkkä ei EU:n velkaorjuudelle

Perussuomalaisille ei myöskään käy EU:n elvytyspaketti. Jättämällä pakettiin osallistumisen väliin Suomi säästäisi vähintään yli neljä miljardia euroa.

– EU:n elvytyspaketissa annettavat kokonaisvastuut ovat 13 miljardia ja pahimmassa tapauksessa Suomen maksutaakka on pitkälti yli senkin. EU:n elvytyspaketti on taloudellisesti erittäin vahingollinen, eikä se ole edes tehokasta elvytystä vaan elvytysrahat ollaankin laittamassa ilmastotoimiin. EU:n vallan laajentuminen talouspolitiikassa uhkaa myös paljon suurempaa asiaa: Suomen itsenäisyyttä, Tavio huomauttaa.

– Elvytyspaketin myötä EU ottaa ensimmäisen yhteisen velkansa, muuttuu tulonsiirtounioniksi ja saa oman verotusoikeuden. Suomalaisia veronmaksajia ei tule pistää muiden maiden huonosti hoidetun talouden maksumiehiksi. Jokaisen maan tulee vastata omista veloistaan.

Perussuomalaiset esittävät leikkauksia ei-työperäisestä maahanmuutosta aiheutuviin menoihin.

– Hallitsematon haittamaahanmuutto käynnistyy taas korona-ajan jälkeen ilman perussuomalaisten ajamia muutoksia. Nyt on korkea aika vähentää Suomen houkuttelevuutta ei-työperäisen maahanmuuton kohdemaana.

Hyvinvointipaketti tarjoaa turvaa

Perussuomalaiseen politiikkaan kuuluu vähäosaisten, sairastuneiden ja syrjäytyneiden suomalaisten auttaminen. Terapiatakuun toteutuessaan parantaisi mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja vähentäisi sairauslomia ja ehkäisisi työkyvyttömyyttä.

– Tukisimme omaishoitajia, sillä omaishoidon tukeminen vähentää myös kalliimman hoitokoneiston tarvetta. Korottaisimme lääkekorvauksia. Auttaisimme ulosotossa olevia.

Suomen kansa etusijalle

Perussuomalaiset ovat jokaisen suomalaisen puolella.

– Siksi me uskallamme laittaa Suomen kansallisen edun etusijalle, Tavio sanoo.

– Perussuomalaiset tarjoavat ihmisille parempia mahdollisuuksia ansaita tekemällään työllä, ja oikeutta päättää itse työllään ansaitsemiensa rahojen käytöstä. Perussuomalaiset tarjoavat Suomen kansalle vapautta – syyllistämisen, verotuksen ja byrokratian sijaan.

SUOMEN UUTISET