Perussuomalaiset ovat jättäneet vastalauseen valtiovarainvaliokunnassa hallituksen ensi vuoden veroratkaisuihin. Perussuomalaiset vaatii muun muassa polttoaineverotuksen, turpeen verotuksen sekä eläkkeiden ja työn verotuksen madaltamista. Vaatimukset ovat osa perussuomalaisten vaihtoehtobudjettia.

– Työn verotuksen keventäminen lisää ostovoimaa ja toisaalta kannustaa työn vastaanottamiseen. Eläketulojen verotus puolestaan nousee työtulojen verotusta korkeammalle tasolle jo hyvin maltillisissakin eläkkeissä. Kaikkein pienimpien eläkkeiden verotus on matalaa, mutta verotuksen nopea progressio asettaa kohtuulliseen eläkkeeseen oikeuttavan työuran tehneet ihmiset verotuksellisesti kohtuuttomaan asemaan, valtiovarainvaliokunnan perussuomalaiset perustelevat.

Perussuomalaiset korottaisivat myös kotitalousvähennystä, kun hallitus leikkaisi sitä. Kotitalousvähennyksellä on positiivisia vaikutuksia sen piirissä olevien erityisesti matalaa koulutustasoa vaativien alojen työllisyyteen sekä harmaan talouden torjuntaan.

Ei polttoaineveron korotuksille

Perussuomalaisten mukaan pohjoisen sijainnin, pitkien välimatkojen ja ulkomaankaupan suuren merkityksen vuoksi energiaverotuksen pitäminen maltillisena on hyvän talouspolitiikan kulmakivi.

– Polttoaineiden jatkuvasti korkeampi verotus on erittäin ongelmallista alueellisen tasa-arvon ja tulonjaon näkökulmasta. Niin kauan kuin hintakilpailukykyistä ja helposti käyttöön otettavaa vaihtoehtoa öljylämmitykselle tai polttomoottorille ei ole, liikennepolttoaineiden ja lämmityspolttoaineiden ylisuuret veronkorotukset eivät ole hyväksyttävissä. Perussuomalaiset esittävätkin polttoaineiden kaavailtujen veronkorotusten perumista.

Turve täytyy pitää kustannustehokkaana polttoaineena

Perussuomalaiset vaatii, että hallitus uudelleenarvioi turpeen lattiahintajärjestelmän sekä tavoitteensa puolittaa turpeen käyttö. Perussuomalaiset perustelee vaadetta huoltovarmuustekijöillä ja säätövoiman säilyttämisellä.

– Kun huomioidaan geopoliittiset jännitteet ja koronapandemian paljastama globalisoituneiden toimitusketjujen häiriöalttius sekä tuulivoiman yleistymisen aiheuttama säätövoiman kasvanut tarve, on selvää, että turve on polttoenergialähde, jolle ei ole näköpiirissä uskottavaa korvaajaa.

– Polttoturpeen käytön vähentäminen kaukolämmön tuotannossa uhkaa nostaa kaukolämmön hintaa ja lämmityskustannuksia tulevina vuosina huomattavasti.

Suomen Uutiset