Perussuomalaisten tänään julkaistussa vaihtoehtobudjetissa ei esitetä taikatemppuja, vaan selkeitä arvovalintoja suomalaisten etu edellä. Perussuomalaiset haluaa vaihtoehtobudjetissaan säästää veronmaksajien rahoja kohdistamalla menoleikkaukset vain toissijaisiin ja tarpeettomiin menoeriin, joilla ei ole vaikutusta tavallisen suomalaisen elämään.


Perussuomalaiseen politiikkaan kuuluu vähäosaisten, sairastuneiden ja syrjäytyneiden suomalaisten auttaminen. Perussuomalaiset esittääkin panostuksia muun muassa mielenterveyspalveluihin, sisäilmaongelmien ratkaisemiseen, lääkekorvauksiin ja ulosotossa olevien auttamiseen takaisin tasapainoon.

Perussuomalaisten mielestä omaishoitajien tekemä arvokas työ ei tällä hetkellä saa yhteiskunnalta ansaitsemaansa tukea. Omaishoitajissa on sekä ikääntyneitä että nuorempia henkilöitä, ja perussuomalaiset haluaa antaa heille kaikille mahdollisuuden myös pysyä läheistensä hoitajina. Tämä säästää yhteiskunnan menoja, ja on myös inhimillistä.

Perussuomalaiset kannattaa omaishoidontuen verovapautta, ja ensimmäisenä askeleena sitä kohti perussuomalaiset esittää vaihtoehtobudjetissaan omaishoidontuen verotukseen 20 miljoonan euron kevennystä.

Taitettu indeksi korjattava

Perussuomalaiset katsoo, että pienituloisimpien työeläkkeiden saajien asemaa on helpotettava. Eläkeläisille kohdennettu veronkevennys on paitsi oikeudenmukainen, myös yhteiskunnallisesti tarkoituksenmukainen, koska pienituloisten eläkeläisten tulot menevät lähes kokonaisuudessaan kotimaiseen kulutukseen.

Perussuomalaiset myös huomioi, että elämisen ja asumisen kustannukset ovat nousseet. Monella eläkeläisellä ei ole varaa hallituksen haikailemiin kalliisiin energiaremontteihin tai uuden sähköauton ostamiseen.

Eläkeläisille perussuomalaiset esittää vaihtoehtobudjetissaan 44 miljoonaa euroa, joka kohdistuu pienten eläkkeiden verotuksen keventämiseen, joka samalla parantaa ostovoimaa. Perussuomalaiset myös kannattaa taitetun indeksin korjaamista.

Yle-veroa leikattava

Perussuomalaiset katsoo, että Yleisradion rahoituksen tasoa on leikattava osana valtiontalouden tasapainotusta. Perussuomalaiset esittääkin 124 miljoonan euron leikkausta Ylen budjetista.
Huomionarvoista on, että perussuomalaiset esittää, että leikkaus tehdään suoraan kansalaisilta ja yrityksiltä perittävään Yle-veroon, mikä ei näy valtion budjetissa, mutta lisää kansalaisten ja yritysten käytettävissä olevia varoja.

Perussuomalaisten mielestä Ylen hyväksyttävä kustannustaso on määritettävä sen mukaan, että Yle pystyy suoriutumaan tiedonvälitystehtävistään uutis- ja ajankohtaisohjelmatuotannon suhteen, eikä yhtiön tule kilpailla kaupallisten toimijoiden kanssa esimerkiksi ulkomaisten viihdesarjojen esittämisestä.

Katso vaihtoehtobudjetin julkistustilaisuus täältä >

SUOMEN UUTISET