Useisiin suomalaiskouluihin on äskettäin lähetetty sähköpostia, jossa kysellään 10-14-vuotiaita koululaisia mukaan esiintymään päähenkilöiksi uuteen dokumenttisarjaan. Hankkeen taustalla on Yleisradio, joka on lähettänyt asialle tv-tuotantoyhtiö Franckforstén Oy:n, jonka nimissä lähetetyssä kutsussa etsitään ilmastonmuutoksesta kiinnostuneita nuoria.


Suomalaiskouluihin viime viikolla saapunut sähköpostiviesti on osoitettu opettajille, joita kehotetaan hakemaan oppilaiden joukosta sopivia nuoria tuotantoyhtiön sarjan kuvauskäyttöön.

Viesti alkaa tuttavallisesti:

”Moikka, olemme tekemässä ilmastonmuutosta käsittelevää varhaisnuorten dokumenttisarjaa Ylelle ja nyt etsimme sarjaan 10-14 -vuotiaita päähenkilöitä. Olette UNESCON kohti vuotta 2030 – hankkeessa mukana oleva koulu ja kyselisin löytyisiköhän teidän koulusta ilmastonmuutoksesta aidosti kiinnostuneita nuoria?”

Tuotantoyhtiö ilmoittaa etsivänsä kattavasti eri taustoista lähtöisin olevia nuoria ympäri Suomen.

Sähköpostissa kirjoitetaan:

”Olemme jakaneet casting-hakemusta eri yhdistyksille, joten olisiko teidän koulullanne mahdollista jakaa hakemusta tai osaisitteko suoraan sanoa löytyykö mahdollista luokkaa/ryhmää, jotka ovat jotenkin mukana ilmastonmuutoksen hidastamisessa?”

Hanke vaikuttaa siltä, että siinä etsitään Suomen vastinetta Ruotsin ilmastojulkkis Greta Thunbergille. Tuotantoyhtiön mukaan sarjaan kuitenkin etsitään mukaan 10-14-vuotiaita siitä syystä, että kyseessä on nimenomaan nuorten sarja, jossa nuoret kertovat tarinoita nuorille.

Kahden minuutin esittelyvideo

Dokumentin tarkoituksena kerrotaan olevan ”avata nuorten ajatuksia ja tunteita ilmastonmuutoksesta”.

”Tavoitteena on sarjan kautta valottaa varhaisnuorten omien ajatusten ja oivallusten kautta, miten nuoret itse kokevat ilmastonmuutoksen vaikutuksen tulevaisuuteen ja mitä ideoita nuorilla itsellään on ilmastonmuutoksen hidastamiseen”.

Tuotantoyhtiö sanoo etsivänsä eri taustoista lähtöisin olevia 10-14-vuotiaita nuoria, jotka ovat jollakin tavalla mukana ilmastonmuutoksen hidastamisen edistämisessä.

”Nuori voi olla joko mukana esim. partiossa, luonnonsuojelussa tai muuten aidosti kiinnostunut ilmaston lämpenemisen vaikutuksesta ympäristöön ja ihmisiin.”

Tuotantoyhtiö ohjeistaa hakemaan mukaan enintään kahden minuutin mittaisella esittelyvideolla, jossa hakijaa kehotetaan kertomaan oma nimi, ikä, asuinpaikka, harrastus, elämäntilanne sekä jotakin muuta tietoa mitä hakija itse haluaa itsestään kertoa.

Esittelyvideosta tulisi myös käydä ilmi, mitä ajatuksia sarjaan hakevalla lapsella on ilmastonmuutoksesta ja miten ilmastonmuutos näkyy hänen arkipäivän toiminnassaan.
Tuotantoyhtiö muistaa mainita, että kuvauksiin osallistuminen edellyttää huoltajan lupaa.

Kyselyjä myös nuorten harrastusryhmistä

Kysely ilmastonmuutossarjan roolituksesta on lähetetty kaikille Suomen kouluille, jotka ovat mukana UNESCON Kohti vuotta 2030 -hankkeessa.
Agenda 2030 viittaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka on huomioitu myös perusopetuksessa.

Ilmastonmuutossarjan takaa löytyy veronmaksajien rahoilla toimiva Yleisradio, joka rahoittaa sarjahankkeen ja tuotantoyhtiö toteuttaa sen. Yle on ostanut ennenkin sisältöjä Franckforstén-tuotantoyhtiöltä.

Castingia, eli roolitusta, etsitään koulujen ohella myös useista erilaisista nuorten harrastusryhmistä ja kerhoista ympäri Suomea. Kouluilta ei edellytetä muita toimenpiteitä kuin oppilaille tiedottaminen mahdollisuudesta osallistua sarjan kuvauksiin. Tuotantoyhtiö ei siis ole ollut suoraan yhteydessä 10-14-vuotiaiden lasten vanhempiin.

Koulut yleensä toimivat siten, että tuotantoyhtiön ilmoitus joko laitetaan suoraan sähköiseen Wilma-palveluun tai sitten asiasta voidaan tiedottaa esimerkiksi koulun ilmoitustaululla.

Kuvaukset alkavat keväällä

Huolimatta siitä, että Yle rahoittaa hanketta, sarjaan valittaville 10-14-vuotiaille lapsille ei makseta minkäänlaista rahallista palkkiota korvaukseksi esiintymisestä ilmastonmuutossarjassa.

Tuotantoyhtiön mukaan dokumenteista ei yleisen käytännön mukaan muutenkaan makseta mitään, vaan ihmiset esiintyvät niissä vapaaehtoisesti, jos kiinnostusta riittää. Tv-tuotannoissa palkkioita maksetaan yleensä vain reality-ohjelmien tai fiktion kuvauksista.

Ilmastonmuutossarjan kuvauksien pitäisi alkaa ensi keväänä, tammikuusta alkaen ja sarjaan on alustavasti suunniteltu päähenkilöiksi viisi suomalaisnuorta. Suomen Uutisten tietojen mukaan sarja on ensi vuonna nähtävissä ainakin Yle Areena -verkkopalvelun kautta.

”Ylen ei pitäisi rahoittaa tällaisia hankkeita”

Perussuomalaisten kansanedustaja, Yleisradion hallintoneuvoston jäsen Jari Ronkainen arvelee, että Yleisradion rahoittaman sarjan tarkoituksena on lähinnä nostaa ilmastonmuutosvouhotus uudestaan laajaan keskusteluun, koska ilmastonmuutos on viime kuukausina jäänyt uutisissa koronaepidemian jalkoihin.

Ronkainen kuitenkin paheksuu sitä, että nuoria lapsia halutaan käyttää ilmastopoliittisten hankkeiden maskotteina – ja vieläpä ilman korvausta.

– Yleisradion ei pitäisi rahoittaa tällaisia hankkeita, tai ei ainakaan pitäisi olla mukana lapset edellä. Tiedämme, että Greta Thunbergia on käytetty häikäilemättömästi hyväksi ilmastopoliittisiin tarkoituksiin. En todellakaan toivo, että suomalaisia lapsia enää vedetään tällaiseen mukaan. Eihän 10-14-vuotias voi ymmärtää, mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys ja miten se tulee vaikuttamaan. Totta kai lapset kertovat sarjassa niitä asioita, mitä heidät on syötetty kertomaan.

Ronkainen huomauttaa, että ilmastonmuutoksen aiheuttajista ja seurauksista ei ylipäätään tiedetä tarpeeksi, joten ilmastonmuutos on omiaan aiheuttamaan hämmennystä aikuisillekin.

– Olemme nähneet, että ilmastonmuutoksesta voi seurata ahdistusta. Nähdäkseni Yleisradion ei pidä enää edesauttaa sitä. Moni lapsi voi alkaa jopa pelkäämään tulevaisuutta ja se voi pahimmillaan aiheuttaa jopa pitkäkestoisia psyykkisiä ongelmia.

Artikkelia muutettu otsikon osalta 15.9.2020 klo 21.43. Lisätty kansanedustaja Jari Ronkaisen kommentti.

SUOMEN UUTISET