Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tänään julkaissut vaihtoehtobudjettinsa vuodelle 2021. Perinteisesti oppositiopuolueet esittävät oman vaihtoehtonsa hallituksen talousarviolle. Perussuomalaisten vaihtoehdossa korostuvat suomalainen työ, teollisuus ja yrittäminen. Perussuomalaiset haluavat maltillisempaa verotusta ja verovarojen käyttöä ensisijaisesti suomalaisille Suomessa.


Seuraa tiedotustilaisuutta täältä >


Kuoliaaksi verottaminen on lopetettava

Perussuomalaiset pitävät veronkevennyksiä parempana keinona elvyttää taloutta kuin julkisen sektorin kasvattamista entisestään. Perussuomalaiset alentaisivat työn verotusta 150 miljoonalla eurolla. Teollisuuden verorasite laskisi merkittävästi muun muassa päästökauppakompensaatiota korottamalla. Yksin- ja pienyrittäjien asemaa helpotettaisiin luomalla Viron yritysveromallin kaltainen kannustin, jossa yhteisveroa ei tarvitsisi maksaa pienissä yrityksissä ennen kuin voittoja nostetaan ulos.

– Yritysten kilpailukykyä ja työnteon kannattavuutta lisäämällä päästään työllisyyden kasvuun, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kommentoi.

Perussuomalaisten hyvinvointipaketissa panostetaan muun muassa mielenterveyspalveluihin, omaishoidon tukemiseen, sisäilmaongelmien ratkaisemiseen, lääkekorvauksiin ja ulosotossa olevien auttamiseen takaisin tasapainoon. Lisäresursseja esitetään myös turvallisuusviranomaisille – poliisille ja rajavartiolaitokselle.

Valtion tulee säästää turhista menoista

Suomi velkaantuu kovaa vauhtia. Historiallisen suurta velanottoa perustellaan koronakriisillä, mutta voimakkaan velkaantumisen on annettu jatkua jo pitkään.

– Mielestämme valtio ei voi jatkuvasti jakaa sellaista, jota ei ole.

Perussuomalaiset esittää säästöä poliittisten puolueiden tukiin ja erityisavustajiin. Perussuomalaiset eivät korottaisi kehitysapurahoja koronakriisin aikana vaan leikkaisivat niistä. Hallitus on korottamassa myös pakolaiskiintiötä velkaantumisesta ja koronakriisistä huolimatta. Tätä perussomalaiset eivät hyväksy. Perussuomalaiset laskisivat Yle-veroa ja näin Ylen budjetti pienenisi.

Maahanmuuton säästöt kertaantuvat

Vaihtoehdossa ehdotetaan maahanmuuttoon säästöjä, jotka kertautuvat useampien yhteiskunnan alojen kuten terveydenhoidon, sosiaaliturvan ja oikeuslaitoksen resursseissa.

– Maahanmuutosta pitkällä aikavälillä saatavat säästöt ovat paljon suurempia kuin seuraavan vuoden budjettitalouden välittömät säästöt, Tavio huomauttaa.

EU:n tukipaketti hylättävä – säästää miljardeja suomalaisten rahoja

Perussuomalaisessa vaihtoehdossa toistetaan vaatimus EU:n tukipaktein hylkäämisestä.

– Suomalaisia veronmaksajia ei tule pistää muiden maiden huonosti hoidetun talouden maksumiehiksi. Jokaisen maan tulee vastata omista veloistaan. Näin me säästämme miljardeja suomalaisten varoja.


Lataa vaihtoehtobudjetti 2021 täältä: PDF, 13 Mt

SUOMEN UUTISET