Perussuomalaiset on tänään julkaissut vaihtoehtobudjetin, jossa halutaan säästää veronmaksajien rahoja kohdistamalla menoleikkaukset toissijaisiin ja tarpeettomiin menoeriin, joilla ei ole vaikutusta tavallisen suomalaisen elämään. Veronmaksajille kalliiksi käyvän haittamaahanmuuton perussuomalaiset haluaa lopettaa kokonaan.

Perussuomalaisten tänään julkaistussa vaihtoehtobudjetissa mennään suomalaisten etu edellä: perussuomalaisten mielestä suomalainen työ, teollisuus ja yrittäminen tulevat ennen muuta.

Vaihtoehtobudjetissa esitetään veronkevennyksiä keinoksi talouden elvytykseen. Lisäksi perussuomalaiset haluaa voimakkaasti tukea suomalaisen teollisuuden vahvistumista ja kilpailukykyä.

Yritysten kilpailukykyä ja työnteon kannattavuutta lisäämällä päästään työllisyyden kasvuun, joka lisää myös maamme henkistä hyvinvointia. Samalla perussuomalaiseen politiikkaan kuuluu myös vähäosaisten, sairastuneiden ja syrjäytyneiden suomalaisten auttaminen.

Leikkauksia tarpeettomista menoeristä

Suomi velkaantuu noin 20 miljardin vuosivauhtia, ja se merkitsee, että joka kolmas hallituksen budjetissa käytetty euro otetaan velaksi. Perussuomalaiset haluaakin kohdistaa menoleikkaukset toissijaisiin ja tarpeettomiin menoeriin, joilla ei ole vaikutusta tavallisen suomalaisen elämään.

Perussuomalaiset haluaa lakkauttaa haittamaahanmuuton kokonaan.

Vaihtoehtobudjetissa esitetään yli 330 miljoonan leikkauksia kotouttamismenoihin ja vastaanottokuluihin. Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kotouttamismenoista perussuomalaiset leikkaisi 171 160 000 euroa, vastaanottokuluista 156 000 000 euroa ja turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta 5 900 000 euroa.

Lisäksi vaihtoehtobudjetissa esitetään 500 000 000 euron leikkausta kehitysapuvaroihin. Näin ollen kehitysavusta lähtisi liki puolet pois.

Jokainen humanitaarinen muuttaja maksaa miljoonan

Perussuomalaiset huomauttaa, että vaikka humanitaarinen maahanmuutto tulee veronmaksajille erittäin kalliiksi lyhyellä aikavälillä, vielä huolestuttavampaa on, että että humanitaarisen maahanmuuttajan aiheuttamat kustannukset vastaanottavalle maalle eivät laske ratkaisevasti maassaolovuosien myötä.

Laskennallisesti jokaisesta Suomeen saapuvasta humanitaarisesta maahanmuuttajasta kertyy yhteiskunnalle noin miljoonan euron kustannus.

Humanitaarisen maahanmuuton ohella perussuomalaiset vastustavat sellaista työperäistä maahanmuuttoa, joka on todellisuudessa sosiaaliturvaan pohjautuvaa. Työperäisten oleskelupien saatavuusharkinnasta ei ole syytä luopua.

Maahanmuuttoon kohdistuvilla leikkauksilla saadaan aikaiseksi todellisuudessa paljon suuremmat kuin pelkästään seuraavan vuoden budjettitalouden välittömät säästöt. Maahanmuuton leikkaukset kertautuvat useampien yhteiskunnan alojen kuten terveydenhoidon, sosiaaliturvan ja oikeuslaitoksen resursseissa.

SUOMEN UUTISET