Kansanedustaja Kaisa Juuso on jättänyt kirjallisen kysymyksen ministerille koskien lainvalmistelun tasoa. Useat oikeusoppineet ovat julkisuudessa kiinnittäneet vakavaa huomiota nykyiseen hallituksen tekemän lainvalmistelun tasoon.

Kuluvan hallituskauden aikana perustuslakivaliokunta on löytänyt lukuisista hallituksen esityksistä huomattavia perustuslaillisia ongelmia. Perustuslakivaliokunta on viimeisen vuoden aikana jo monta kertaa esittänyt ankaraa arvostelua lakiehdotuksista tai valmiuslain mukaisista asetuksista koronaviruspandemian aikana.

– Hallituksen epäonnistuneen liikkumisrajoituksia koskevan lakihankkeen jälkeen on vakavasti kiinnitettävä huomiota hallituksen lainvalmistelun tasoon ja toisaalta myös oikeuskanslerin suorittama lainvalmistelun valvontaan, Kaisa Juuso vaatii.

Perustuslakivaliokunnan mukaan hallituksen antama lakiesitys liikkumisrajoituksista oli perustuslain vastainen esityksen tavoitteista ja perusratkaisusta alkaen.

Oikeuskansleri kiireisenä

Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa valtioneuvoston eli hallituksen ja ministeriöiden sekä tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuutta olemalla läsnä valtioneuvoston yleisistunnoissa ja tasavallan presidentin esittelyissä. Sen lisäksi oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston toiminnan lainmukaisuutta myös ennakollisesti.

– Erityisesti nyt vallitsevissa poikkeusoloissa lakiehdotusten ennakollinen säädösvalvonta on nopeatempoista toimintaa ja pitää oikeuskanslerinviraston kiireellisenä. Oikeuskanslerinvirasto joutuu tiukalla aikataululla arvioimaan toimenpiteiden perustelut oikeudellisesta näkökulmasta. Poikkeukselliset olosuhteet voivat synnyttää korotettuja vaatimuksia laillisuusvalvonnalle, koska sellaisessa tilanteessa hallituksen valtaoikeudet ja rooli koko julkisen hallinnon ja yhteiskunnan ohjaajana voivat jopa laajentua tavanomaisesta, Juuso huomauttaa.

Kanteluiden määrä kasvussa

Valtioneuvostovalvonnan lisäksi oikeuskansleri tekee laillisuusvalvontaa käsittelemällä oikeuskanslerille tehdyt kantelut, tekemällä tarkastuksia, tekemällä laillisuusvalvontaan liittyviä aloitteita ja valvomalla asianajajakunnan toimintaa.

Oikeuskanslerinvirastoon saapuneiden kanteluiden määrä on jatkanut tasaista kasvuaan. Vuonna 2019 virastoon saapui 2 130 kantelua eli useita kymmeniä enemmän kuin vuotta aiemmin. Oikeuskanslerinvirastoon saapuneiden kanteluiden määrä on kaksinkertaistunut edellisen kahdenkymmenen vuoden aikana.

– Nykylainsäädäntö on varsin monimutkaista ja yhteiskunnassa asiat muuttuvat nopeasti. Ne ymmärrettävästi nostavat lainvalmistelulle asetettavia laatuvaatimuksia ja myös aikatauluvaatimuksia. Samalla kasvavat myös lainvalmistelun ennakkovalvontaan kohdistuvat vaatimukset. Ratkaisuna voisi olla ministeriöiden lainvalmisteluosaamisen kehittäminen ja parantaminen. Samalla voisi olla syytä vahvistaa oikeuskanslerinviraston organisaatiota ja siellä erityisesti lisätä valtioneuvostoasioiden osaston henkilöstöä, Juuso sanoo.

SUOMEN UUTISET