Kansanedustaja Kaisa Juuso on tehnyt kirjallisen kysymyksen energiajuomien myynnin kieltämisestä lapsille. Juuso edellyttää Marinin hallituksen noudattavan tässä asiassa oman hallitusohjelmansa yksiselitteistä kirjausta.

– Nykyisessä hallitusohjelmassa selkeästi lukee, että kielletään energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille. Hallituskausi on kulunut jo yli puolivälin, ja odotan että hallitus toteuttaisi tämän hallitusohjelmaansa kirjatun tavoitteen. Mitään siihen viittaavaa ei kuitenkaan ole vielä tapahtunut, huomauttaa kansanedustaja Kaisa Juuso.

– Taloustutkimus on julkaissut alkuvuonna kuluttajien keskuudessa tehdyn kyselyn, jonka mukaan 83 prosenttia suomalaisista kannattaa energiajuomien myynnin kieltämistä alle 15-vuotiailta. Se on vahva kannanotto kyselyyn vastanneilta ja myös linjassa THL:n suosituksen kanssa, painottaa Juuso.

Osa kaupoista myy kaikille ikään katsomatta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee energiajuomien myynnin rajaamista vain yli 15-vuotiaille ja myynnin kieltämistä alle 15-vuotiailta. THL perustelee suositustaan energiajuomien käytön aiheuttamilla haitallisilla terveysvaikutuksilla. Osa kaupoista noudattaa THL:n suositusta, mutta osa myy energiajuomia kaikille ostajan ikään katsomatta.

– Käytäntö vaihtelee eri kaupoissa ja kaupparyhmissä, koska kauppa voi päättää asiasta vapaasti, eli se voi noudattaa THL:n suositusta tai olla noudattamatta sitä. Lakiin tai asetukseen tehty kirjaus hallitusohjelman mukaisesti selkiinnyttäisi nykytilannetta ja antaisi suojaa lapsille energiajuomien haitallisilta terveysvaikutuksilta.

Verojen kulutusta ohjaava vaikutus melko tehoton

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on kesäkuussa tuonut esille terveysveroselvityksen, jota valtiovarainministeriössä suunnitellaan. Mahdollinen terveysvero kohdistuisi elintarvikkeisiin ja erilaisiin virvokkeisiin, myös energiajuomiin. Sen yhtenä tavoitteena olisi hillitä energiajuomien myyntiä lapsille nostamalla veron avulla tuotteen hintaa.

– Käytännössä on kuitenkin todettu, että erilaisten verojen kulutusta ohjaava vaikutus on monesti melko tehoton. Eli usein kuluttaja löytää rahan tuotteisiin kuitenkin, vaikka niiden hinta verotuksella nousisi, Juuso korostaa.

Suomen Uutiset