Euroopan parlamentin jäsen Pirkko Ruohonen-Lerner (PS/ECR) on jättänyt kirjallisen kysymyksen Euroopan komissiolle ensi vuoden kalastuskiintiöistä Itämerellä. Komission 28. elokuuta antama esitys asettaisi kalastuskiellon silakalle Suomen lähivesillä ja lohelle Ahvenanmaan sekä Merenkurkun alueilla.

Komission esityksen on kuvailtu haittaavan vakavasti Suomen merikalastusta ja vaikuttavan merkittävästi alan toimintaan ja elinkeinomahdollisuuksiin. Erityisesti suomalainen silakka on kaupallisesti keskeinen kalalaji. Myös lohi on tärkeä saalislaji rannikkokalastajille.

Vaikka asia ei tule Euroopan parlamentin päätettäväksi, pyrkii Pirkko Ruohonen-Lerner muuttamaan Suomelle haitallista esitystä kaikin olemassa olevin keinoin.

Esitys perustuu väärään tietoon

Ruohonen-Lerner viittaa kysymyksessään tietoihin, joiden mukaan komissio otti esityksessään huomattavasti tiukemman linjan kuin kansainvälisen merentutkimusneuvoston tutkijat, jotka esittivät silakan kalastukseen ensi vuodelle vain 20-40 prosentin kiintiöleikkauksia. Kalatalouden keskusliiton mukaan komission esitys perustuu väärään tietoon ja olettamuksiin.

– Millä perusteella komissio on päätynyt huomattavasti kovempaan linjaan kuin kansainvälisen merentutkimusneuvoston tutkijat, ja miten se vastaa esityksestä nousseeseen kritiikkiin? Ruohonen-Lerner perää komissiolta.

– Onko komissio valmis tarkastelemaan esitystään uudelleen ja kohtuullistamaan sitä?

Komission on esitettävä vastauksensa kysymyksiin kolmen viikon sisällä. Ensi vuoden kalastuskiintiöt päätetään EU:n ministerineuvostossa 23.–24. lokakuuta.

Suomen Uutiset