Maa- ja metsätalousvaliokunta antoi perjantaina lausuntonsa EU:n suunnittelemasta silakan kalastuskiellosta. Euroopan komissio esitti, että silakan kohdennettu kalastus kiellettäisiin kokonaan Suomen lähivesillä. Valiokunnan kanta oli yksimielinen: Suomi ei voi hyväksyä tällaista asetusta, sillä se toteutuessaan romuttaisi koko suomalaisen kalatalouden.

– Kielto on suhteeton ja ristiriidassa tieteellisen neuvon kanssa. Silakan kalastusmahdollisuudet tulee turvata ensi vuonnakin, sanoo valiokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jenna Simula.

Komission ehdotus täysin ideologinen

Valiokunta kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, etteivät ehdotuksen vaikutusarviot vastaa niitä vaatimuksia, joita säädösehdotuksille on kansallisesti ja EU-tasolla asetettu.

– EU:n komission ehdotus vaikuttaa täysin ideologiselta, sillä se ei pohjaudu lainkaan tietoon. Asiassa ei ole myöskään huomioitu huoltovarmuusnäkökulmia eikä sitä, mitä tällainen täyskielto tekisi monista haasteista jo muutenkin kärsiville ammattikalastajille. On tärkeää, että kalakannat säilyvät tulevaisuudessa, mutta kalastuksen täyskielto on aivan liian rajua, maa- ja metsätalousvaliokunnan perussuomalaiset jäsenet Ritva Elomaa, Antti Kangas ja Laura Huhtasaari kommentoivat.

Hallitusohjelman mukaan hallitus nostaa Suomen kansallisen edun edistämisen ja puolustamisen Euroopan unionissa jokaisen ministeriön keskeiseksi prioriteetiksi. Maa- ja metsätalousvaliokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan, että silakan kalastusmahdollisuudet tulee turvata vuonna 2024.

Suomen Uutiset