Laissa säädetään määräaikaisesta kustannustuesta Suomessa toimiville yrityksille Covid-19-pandemian aiheuttamien liiketoiminnan yleisten vaikeuksien helpottamiseksi.

Tukikausi on 1.4.-31.5 2020 välinen aika. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi, ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia.

– Useilla toimialoilla koronatilanteen vaikutukset eivät rajoitu tukiehdoissa määriteltyyn ajanjaksoon huhti-toukokuu 2020. Erityisesti matkailuun ja siihen liittyviin oheispalveluyrityksiin koronatilanteen aiheuttamat markkinahäiriöt ovat aiheuttamassa kesän, syksyn ja talven 2020-2021 ajalle merkittäviä tulonmenetyksiä, huomauttaa kansanedustaja Kaisa Juuso.

Menetykset ennakoitua suurempia

Matkailutulon menetykset ovat paljon ennakoitua suuremmat erityisesti kansainvälisten matkailijoiden palveluun perustuvissa yrityksissä. Ajallisesti matkailutulon menetykset ovat moninkertaistumassa keväällä ennakoidusta.

– Pohjois-Suomessa ja Lapissa kotimaan matkailu täyttää ainoastaan pienen osan tavanomaisesta matkailuyrityksiin kohdistuvasta matkailupalvelukysynnästä, Juuso sanoo ja kertoo jättäneensä kirjallisen kysymyksen väliaikaisen kustannustuen jatkamisesta.

Koronaturvallinen matkustustapa luotava

Lapin matkailun voi Juuson mukaan pelastaa vain se, että luodaan koronaturvallinen tapa matkustaa.

– Lappilaiset matkailuyritykset ovat valmiita siihen ja uskon, että se on toteutettavissa. Vaihtoehtona on tuhannet työttömät ja konkurssiaalto Lapissa.

SUOMEN UUTISET