Eduskunta käsittelee parhaillaan vuorossaan kolmatta yritysten kustannustukea, jolla pyritään auttamaan koronasta kärsiviä yrityksiä.

Perussuomalaiset on jättänyt esitykseen vastalauseen, jossa vaaditaan, että aiemmin ilman tukea jätetyt mikro- ja yksinyrittäjät saavat takautuvasti hakea tukea, joka heiltä edellisissä kustannustukipaketeissa evättiin perussuomalaisten vaatimuksista huolimatta.

Kun eduskunta käsitteli ensimmäistä kustannustukimallia kesäkuussa 2020, perussuomalaiset moitti vastalauseessaan tukimallin korkeaa liikevaihdon alarajaa, joka rajasi kymmenettuhannet ammatinharjoittajat tukihaun ulkopuolelle. Toista kustannustukea lokakuussa 2020 käsiteltäessä perussuomalaiset korostivat, että laskennallisen tuen alaraja säädettiin väärin 2 000 euroon, kun sen olisi pitänyt olla 1 000 euroa. Hallitus kuitenkin pysyi 2 000 eurossa, joten tuhannet yritykset jäivät jälleen ilman tukea.

Perussuomalaiset ehdotti myös tukikauden pidentämistä yhdellä kuukaudella, koska tiedossa oli, että seuraava yritystukipaketti joudutaan tekemään, mutta sen käsittely ja maksatus venyy pitkälle kevääseen, kuten on käynytkin.

Pienimmät yrittäjät huomioitu nyt paremmin

Kustannustuki kolmessa on perussuomalaisten toiveiden mukaisesti huomioitu pienimmät yrittäjät siten, että mikäli laskettu tuki jää alle 2 000 euron, yritys saisi kuitenkin 2 000 euron kustannustuen edellyttäen, että yrityksellä on tukikaudella kuluja vähintään 2 000 euroa.

– Pienten yritysten aseman vahvistamiseksi hallituksen on avattava myös aiemmat tukikaudet uusille hakemuksille ja käsiteltävä aiemmat hakemukset uusimpien hakukriteerien mukaan siten, että yrityksille olisi mahdollista korvata taannehtivasti kyseinen 2 000 euron kustannustuki silloinkin, kun laskettu tuki on jäänyt alle 2 000 euron. Tämä olisi oikeudenmukaista, perussuomalaisten kansanedustaja Veikko Vallin vaatii.

Epäkohtia korjattu, mutta kohtuullistamista vaaditaan

Kolmannessa kustannustuessa on korjattu aiemmin perussuomalaisten esiin nostamia epäkohtia, mutta perussuomalaisten mukaan se edelleen jättää yrittäjät liian ahtaalle. Nyt esitetty malli korvaisi yrittäjille 70 prosenttia niistä kuluista, joita yritykset eivät pysty pienentämään. Perussuomalaiset korostavat, ettei kyse ole siitä, että valtio korvaisi yrittäjille koronan aiheuttamia liiketoiminnan menetyksiä vaan juoksevia kuluja.

– Nämä yritysten juoksevat kulut kerääntyessään voivat kaataa yrityksen ja käynnistää ketjureaktion, jolloin työntekijät menettävät työnsä, eikä vuokranantajakaan saisi vuokraansa, perussuomalaisten kansanedustaja Sakari Puisto huomauttaa.

30 prosentin omavastuu juoksevista kuluista on kuitenkin perussuomalaisten mielestä kohtuuton. Perussuomalaiset huomauttaa, että kyse on kuitenkin kuluista, joita ei ole edes poikkeustilanteessa mahdollista leikata tai lykätä.

– Koronapandemia ei ole yritysten vika, mutta niiden on silti maksettava kiinteitä kuluja, mikä vaarantaa tarpeettomasti muuten terveitä yrityksiä. Tämän vuoksi hyväksyttävien kustannusten korvausaste on nostettava nyt esitetystä 70 prosentista 80 prosenttiin. Toimitilojen sulun osalta korvausaste on nostettava 90 prosenttiin.

Helmikuuta 2021 ei voi verrata normaalioloihin

Samalla perussuomalaiset vaatii, että toimitilojen sulkemisesta johtuvan korvauksen vertailukautta on muutettava, kun vertailukohdaksi nyt esitetään kuluvan vuoden helmikuuta. Kuluvan vuoden helmikuun toiminta ei kuvasta yritysten niin sanottua normaalia aikaa.

– Helmikuussa 2021 oli voimassa merkittäviä toimintarajoituksia ja kansalaisia oli ohjeistettu välttämään tarpeettomia kontakteja. Parempi vertailukohta olisikin vuoden 2020 helmikuu, mutta mikäli yritys niin haluaisi, niin vertailukohdaksi pitäisi voida valita myös vuoden 2021 helmikuu tai 2019 maaliskuu, perussuomalaiset esittävät.

Ensin suomalainen työ

Perussuomalaiset pitävät absurdina tilannetta, jossa Suomi on tukemassa miljardeilla kilpailijamaitaan EU:n elpymispaketin kautta, mutta kotimaassa avun kanssa pihtaillaan.

– Me ymmärrämme, että julkisen talouden kanssa on oltava tarkka. Meillä on kuitenkin käsissämme valtava inhimillinen ja taloudellinen kriisi, jos emme tue yrityksiämme vaikean ajan yli. 6,6 miljardia ollaan valmiita laittamaan pitkin Eurooppaa lahjoina ja lainoina samaan aikaan, kun pienyrittäjä Suomessa jättää palkkansa nostamatta, että saisi vuokran maksettua. Tämäkö on kohtuullista? perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen kysyy.

Suomen Uutiset