Perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Wihonen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen yritysten kustannustuista ja muista tukitoimista.

– Koronaepidemiaa on kestänyt Suomessa kohta jo vuoden. Koronaviruksen leviämistä on pyritty estämään erilaisin toimin ja rajoituksin, jotka ovat muuttaneet kansalaisten elämää ja yritysten toimintaa. Yritysten koronasta ja rajoituksista aiheutuvia taloudellisia menetyksiä on pyritty auttamaan erilaisten tukiohjelmien avulla. Kun koronaepidemiaa on jatkunut jatkumistaan, on yritysten toiminta kärsinyt, kun pahimmassa tapauksessa asiakkaat ovat kadonneet täysin rajoitusten myötä. Hätä ei ole poistunut, Jussi Wihonen kuvaa tilannetta.

Valtiokonttori on jakanut yrityksille kustannustukea. Ensimmäisen hakukierroksen hakukriteerit jättivät toivomisen varaa ja moni yritys jäi ilman kaipaamaansa apua. Nyt on käynnissä toinen hakukierros, jonka kriteerejä on muutettu.

– Monet yritykset ovat varmasti kiitollisia saamastaan avusta, mutta edelleen kriteereihin on toivottu hienosäätöä, Wihonen toteaa.

Työpaikat saatava säilytettyä

Toisen kierroksen tarkastelussa käytetään tukikautta kesäkuusta lokakuuhun 2020. Koronatilanne on ehtinyt muuttua syksyn ja talven aikana paljon, esimerkiksi koronan muuntoviruksen leviäminen ja hidas rokotustahti ovat muuttaneet lähitulevaisuuden näkymiä. Lisääntyneet koronatapaukset ovat johtaneet tiukempiin rajoituksiin ja suosituksiin, jotka ovat vaikuttaneet monen yrityksen toimintaa ympäri Suomen. Nyt helmikuussa 2021 yritysten tilanne saattaa olla hyvinkin erilainen kuin syyskuussa 2020.

– Saamassani kansalaispalautteessa eräs 34 vuotta yrittäjänä toiminut kansalainen valitteli, että toisen kierroksen kustannustukihakemus hylättiin, koska liikevaihto oli laskenut kesä-lokakuun tarkastelujaksolla 29 prosenttia, kun raja on määritelty 30 prosenttiin. Kuitenkin marraskuussa liikevaihto oli laskenut jo 45 prosenttia, Wihonen kertoo.

– Koronan hillitsemiseksi tarvitaan tiukkojakin toimia, jolloin tiettyjen alojen toiminta vaikeutuu. On tärkeää, että näiden alojen toimijoille ja yleisesti koronasta kärsiville yrityksille saadaan apua. Monelle viime vuosi on ollut tavattoman raskas ja on vaikea löytää uskoa tulevaisuuteen, kun yrityksen kassa on tyhjänä. Yritysten ahdinkoa tulee kuunnella ja tarjota apua, jotta yritykset selviävät pahimman yli ja työpaikkoja saadaan säilytettyä. Lopulta yritykset kuitenkin voi pelastaa vain asiakkaat.

Monella tukala tilanne

Kirjallisessa kysymyksessään Wihonen tiedustelee, että tuleeko valtiokonttorin kustannustuesta haettavaksi kolmatta hakukierrosta, jossa otetaan huomioon tukikautena loppusyksy 2020 ja talvi 2021, ja onko yritystukien suunnittelussa otettu huomioon muuttunut koronatilanne vuosien 2020-2021 vaihteessa ja se miten yritysten tilanne on muuttunut toisen hakukierroksen tarkastelujaksosta.

– Millä aikataululla yritystukia on suunnitteilla ja otetaanko suunnittelussa huomioon, että monilla yrityksillä hätä on akuutti, ja kun loputtomiin ei voida yritystukia jakaa, niin miten hallitus aikoo helpottaa yritysten toimintamahdollisuuksia koronaepidemian aikana, jotta yritykset saisivat asiakkaita ja ylläpidettyä liiketoimintaansa?

SUOMEN UUTISET