Hallitus antoi keväällä 2020 eduskunnalle lakiesityksen työttömyysturvalain tilapäisestä muuttamisesta, ja se hyväksyttiin eduskunnassa nopealla aikataululla. Perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuson mukaan koronatilanne ei talouselämän ja yritysten kannalta ole muuttunut keväästä 2020. Juuso vaatii työttömyysturvalain poikkeuksen jatkamista edelleen.

Lakimuutos tuli voimaan 15. huhtikuuta 2020. Lailla muutettiin työttömyysturvalakia tilapäisesti niin, että lomautuksen ajalta maksettua työttömyyspäivärahaa ei otettu huomioon laskettaessa työttömyysturvalain mukaista työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa. Ansiopäivärahan enimmäismaksuajan kuluminen tilapäisesti lakkasi. Lakimuutos perustui koronatilanteeseen.

– Hallitus perusteli esitystään sillä, että Covid-19-epidemia ja sen rajoittamistoimet sekä kansalaisten kokema pelko tautia kohtaan vähentävät merkittävästi taloudellista toimintaa yhteiskunnassa. Sillä oli merkittävä vaikutus yrityselämään, koska koronan vuoksi yrityksillä oli vähemmän tai ei lainkaan asiakkaita. Lisäksi useat yritykset ovat riippuvaisia rajat ylittävistä toimitusketjuista, jotka olivat häiriintyneet koronavirusepidemian levittyä maanosasta ja maasta toiseen. Myös yritysten rahoitusasema ja muut taloudelliset toimintaedellytykset heikentyivät voimakkaasti lyhyen ajan kuluessa, sanoo kansanedustaja Kaisa Juuso.

– Näiden muutosten seurauksena työnantajan edellytykset tarjota työtä henkilöstölleen myös heikentyivät. Lomautettujen määrä kasvoi jyrkästi, koska yritykset joutuivat sopeuttamaan toimintaansa vastaamaan epidemian vuoksi asetettujen rajoitusten ja ihmisten liikkumis- ja ostokäyttäytymisen pienentämää tavaroiden ja palvelujen kysyntää. Yritykset eivät kyenneet sopeuttamaan toimintaansa muuttuneisiin olosuhteisiin ilman työvoiman vähentämistoimia. Lakimuutos oli tarpeellinen.

Epidemia ei ole osoittanut laantumisen merkkejä

Kesällä työttömyysturvalain enimmäismaksuaikaa koskevan säädöskohdan tilapäisen muutoksen voimassaoloa jatkettiin ulottumaan vuoden 2020 loppuun saakka. Samalla lakia muutettiin tilapäisesti niin, että enimmäismaksuajan jäädyttäminen koski lomautettujen lisäksi myös kokonaan tai osittain työttömiä aikajaksolla heinäkuun alusta vuoden 2020 loppuun asti.

Vuodenvaihteeseen mennessä epidemia ei osoittanut laantumisen merkkejä. Alkuvuonna 2021 valtakunnallinen koronaepidemiatilanne on edelleen heikentynyt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen mukaan tällä hetkellä suurimmassa osassa maata epidemia on joko kiihtymis- tai leviämisvaiheessa. Valtakunnalliset ja alueelliset liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset ovat voimassa ja hallituksen ministerityöryhmä on suunnitellut rajoitusten lisäämistä ja tiukentamista entisestään.

– Valtioneuvosto on päätöksellään tiukentanut anniskelu- ja aukiolorajoituksia 5.12.2020 alkaen. Lapissa sairaanhoitopiiri on koronavirusepidemian perustasolla, mutta alueelle säädettiin käyttöön kiihtymisvaiheessa olevien alueiden rajoitukset, Juuso kertoo.

Yritykset supistavat ja lomauttavat edelleen

Juuso korostaa, että talouselämän ja yritysten kannalta koronatilanne on aivan samanlainen kuin keväällä 2020. Epidemiatilanne vaikuttaa merkittävästi yritystoimintaan, ja se aiheuttaa toiminnan supistamista ja lomautuksia. Aivan samoin kuin viime keväänä yritykset edelleen joutuvat henkilöstöään lomauttamalla sopeuttamaan toimintaansa. Hallituksen asettamat rajoitukset ja ihmisten liikkumis- ja ostokäyttäytyminen pienentävät tavaroiden ja palvelujen kysyntää.

– Viime keväänä säädetyn lakimuutoksen perusteena oleva tilanne on ennallaan, ja sillä perusteella työttömyyspäivärahan enimmäisajan jäädyttämistä olisi luonnollisesti jatkettava myös tämän vuoden puolella. Odotan hallitukselta lakiesitystä, että koronatilanteen vuoksi lomautuksen ajalta maksettua työttömyyspäivärahaa ei oteta huomioon laskettaessa työttömyysturvalain mukaista työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa. Olen eilen tehnyt asiasta kirjallisen kysymyksen ministerille, kertoo Juuso.

Suomen Uutiset