Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien pienten kuntien ja paikallisesti merkittävien työllistäjien tukemista koronaepidemian aiheuttamassa talouskriisissä.

Koronaepidemian aiheuttama talouskriisi vaati jälleen uuden uhrin sonkajärveläisen talovalmistaja Omatalo Oy:n hakeuduttua konkurssiin tammikuun alussa. Yhtiö on Suomen vanhin puutalovalmistaja ja toiminut Sonkajärvellä vuodesta 1974.

– Omatalon talotehdas on vuosikymmenten ajan ollut merkittävä työllistäjä Sonkajärvellä ja sen sulkeminen olisi raskas isku kunnalle. Konkurssin myötä noin 75 ihmistä on vaarassa menettää työpaikkansa, ellei toiminnalle löydy jatkajaa. Tehtaan sulkemisesta eivät kärsi pelkästään elantonsa menettävät työntekijät ja alihankkijat, vaan se heijastuu väistämättä myös kunnan talouteen menetettyinä verotuloina. Monien kuntien talous on jo ennestään todella heikoissa kantimissa ja työllisyyden lasku vaikeuttaa tilannetta entisestään, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen toteaa.

Tehtaan sulkeminen voi olla kuolinisku

Useat paikkakunnat ovat lähivuosina menettäneet merkittäviä työnantajia yritysten sulkiessa tehtaitaan ja toimipaikkojaan. Tilanne on erityisen vaikea pienissä kunnissa, joissa työpaikkoja on ennestään tarjolla niukasti.

– Pelkästään viime vuonna menetettiin satoja teollisuuden työpaikkoja useilla paikkakunnilla. Kiteellä suljettiin saha, Jämsässä Kaipolan paperitehdas ja seuraavana vuorossa on Nesteen jalostamon alasajo Naantalissa vain muutamia mainitakseni. Pienelle paikkakunnalle tehtaan sulkeminen voi olla kuolinisku, ellei menetettyjen työpaikkojen tilalle pystytä luomaan uutta, työllistävää yritystoimintaa. Pienten kuntien työpaikkaomavaraisuus on valitettavan usein muutaman suuren toimijan varassa, Antikainen huomauttaa.

Hallitus hankaloittaa yritysten toimintaa

Keskeisessä asemassa työpaikkojen säilymisen kannalta on se, millaista elinkeinopolitiikkaa hallitus ajaa.

– Hallitus on tehnyt muutenkin hankalassa taloudellisessa tilanteessa lukuisia toimenpiteitä, jotka ovat hankaloittaneet yritysten toimintaa asutuskeskusten ulkopuolella. Polttoaineverojen korotukset nostavat kuljetuskustannuksia ja työmatkakustannusten nousu heikentää pienemmillä paikkakunnilla toimivien yritysten kiinnostavuutta työntekijöiden näkökulmasta. Jopa metsäteollisuuden suurinvestointeja on torpattu. Tähän yritysvihamieliseen politiikkaan, joka johtaa erityisesti Itä-Suomen alasajoon, on tultava loppu, Antikainen vaatii.

Suomen Uutiset