Perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Wihonen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen matkustamiseen vaadittavista koronatodistuksista.

– Koronaepidemian aikana matkustaminen on syytä saada kuriin taudin leviämisen estämiseksi. Monet lentoyhtiöt ja laivavarustamot ovatkin alkaneet vaatia rajoja ylittäviltä matkailijoilta todistusta negatiivisesta koronatestistä. Koska koronatodistuksen vaatiminen on varsin uusi asia, liittyy siihen paljon hienosäätämistä ja maiden välisiä yhteisiä pelisääntöjä, perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Wihonen kuvaa tilannetta.

Suomessa HUS on kehittänyt järjestelmän, jonka kautta kaikki HUS:in toimipisteissä testatut saavat maksutta todistuksen negatiivisesta koronatestituloksesta. Koronatietoni.fi-sivuston kautta henkilö saa todistuksen viimeisimmästä koronatestistä, jos se on negatiivinen. Palvelu toimii HUS:in diagnostiikkakeskuksen analysoimien koronatestien kohdalla, ja sitä voivat käyttää Uudenmaan ja Kymenlaakson asukkaat.

Muissa sairaanhoitopiireissä oireettomat testattavat ohjataan yksityisen puolen terveysyhtiöihin. Ne tarjoavat koronatestausta ja -todistusta noin 100-300 euron hintaan. Kela-korvausta yksityisessä terveydenhuollossa tehtävästä koronavirustutkimuksesta saa 56 euroa, jos testi on lääkärin määräämä. Pääsääntönä on, että oireettomana ei saa koronatestistä Kela-korvausta. Julkisen puolen koronatestaus on kansalaisille maksuton.

Tilanne on sekava

Kysymyksessään Wihonen kuvaa tilannetta varsin sekavaksi:

– Erilaiset käytännöt eri sairaanhoitopiireissä tekevät todistuskäytännöstä hyvin epäselvän ja eriarvoistavan. Erityisesti tilanteesta kärsivät ulkomailla opiskelevat ja työskentelevät, joille matkustaminen ulkomaille ei ole hupia. Työnantajat voivat toki tarjota työntekijälle korvausta testauksen hinnasta, mutta opiskelijat jäävät tilanteessa omilleen.

– Esimerkiksi ulkomailla opiskeleva kuopiolainen joutuu maksamaan oireettomana testistä ja koronatodistuksesta yksityisellä puolella toistasataa euroa, kun taas vastaavasti samassa tilanteessa oleva helsinkiläinen saisi testin ja todistuksen julkiselta puolelta ilmaiseksi, Wihonen sanoo.

Koronatodistuksista ei saa tulla rahastamisen keinoa

– Ulkomailla opiskelevien suomalaisten osuus on varsin pieni, mutta toivoisi, että opiskelijoille tarjottaisiin tasavertaista kohtelua, kun opiskelijoiden taloudellinen turvaverkko on muutenkin rajattu. Elämää, opiskelupaikkaa ja omaisuutta ei voi noin vain jättäkään ulkomaille.

– On hyvä, että matkustusta rajoitetaan koronatilanteessa ja matkailijoilta vaaditaan todistusta negatiivisesta testistä, mutta koronatestauksesta ja -todistusten jaosta ei saa kuitenkaan tulla rahastamisen keinoa. Hinnoittelun ja saatavuuden tulisi olla yhteneväistä koko maassa, toteaa Wihonen.

Kirjallisessa kysymyksessään Wihonen kysyy, miten varmistetaan, ettei koronatestauksen ja koronatodistusten hinnoittelussa synny eriarvoistumista maan sisällä ja että kaikille on samat käytännöt asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Suomen Uutiset