Perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Wihonen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee hallituksen varautumisesta konkurssihakemusten kasvavaan määrään koronapandemian jälkeen.

Koronan taloudelliset vaikutukset yrityksille ovat olleet mittavia. Helpottaakseen yrittäjien toimintaa hallitus päätti muuttaa konkurssilakia väliaikaisesti niin, että velkojan hakemuksesta konkurssiin asettamista rajoitettiin. Lain myötä velkoja ei ole voinut käyttää maaliskuun jälkeen syntyneitä rästejä konkurssihakemuksen perusteena.

Verrattuna edeltävään vuoteen konkurssien määrä onkin laskenut tilastokeskuksen mukaan lähes 12 prosenttia tammi-syyskuun aikana. Lakimuutosta on tarkoitus jatkaa vuodenvaihteen yli, muttei enää pidemmälle kevääseen. Tarkoituksena on varmistaa, ettei konkurssiin aseteta yrityksiä, joiden taloudellinen ahdinko on koronaepidemian aiheuttamaa.

– Tarkoitusperä on hyvä ja yritysten tukeminen vaikeana aikana on elintärkeää. Huolta on kuitenkin esitetty siitä, että pinnan alla kytisi suurempi ongelma, Jussi Wihonen toteaa.

Uhkana konkurssien räjähdysmäinen kasvu

Esimerkiksi konkurssiasiamies Helena Kontkanen toteaa Ylen haastattelussa konkurssihakemusten vähäisen määrän ja niiden jäämisen selvästi alle normaalin tason kielivän siitä, että markkinoilla on nyt myös paljon kannattamattomia ja maksukyvyttömiä yrityksiä, jotka normaalisti olisi asetettu konkurssiin.

Pelkona on, että lakimuutoksen voimassaoloajan päättyminen näkyisi konkurssihakemusten räjähtävänä kasvuna, joka ruuhkauttaa käräjäoikeudet, konkurssiasiamiehen toimiston, konkurssipesiä hoitavat asianajotoimistot ja palkkaturvaviranomaiset.

– Toisaalta yrityksille, jotka olisivat menneet normaalitilanteessa konkurssiin, tarjoutuu tilaisuus kaikessa rauhassa siivota omaisuutta velkojien ulottumattomiin tai maksaa laskujaan vain osalle velkojista. Verot ja lakisääteiset maksut jätetään maksamatta, Wihonen sanoo.

Yrittäjien tukeminen elintärkeää Suomen taloudelle

Wihonen painottaa, että yritysten tukeminen koronaepidemian yli on elintärkeää Suomen taloudelle.

– Yrityksiä pelastavat vain tilaukset ja maksavat asiakkaat. Yrittäjät tarvitsevat tukea ja matalan kynnyksen palveluita selvitäkseen ahdingostaan. On tärkeää, ettei samalla luoda rakenteita, jotka heikentävät yrittäjien asemaa tai mahdollistavat epäterveen kilpailun.

Hallitukselle jättämässään kirjallisessa kysymyksessä Wihonen tiedustelee, miten hallitus aikoo huolehtia, ettei konkurssien määrässä tapahdu räjähdysmäistä kasvua lakimuutoksen päättymisen jälkeen, ja miten konkurssiin hakeutuvia yrittäjiä aiotaan tukea, jotta he pääsevät nopeasti jaloilleen eivätkä jää velkavankeuteen.

Suomen Uutiset