Eduskunta hyväksyi lopullisesti tänään aselain kiristykset, joilla pannaan täytäntöön EU:n asedirektiivi. Vain perussuomalaisten eduskuntaryhmä yhtenäisesti vastusti aselain kiristyksiä, joita direktiivi ei edes vaadi.

Keskusta ja kokoomus kaksilla rattailla

Perussuomalaiset ihmettelevät erityisesti sitä, miksi kokoomus ja keskusta kannattivat tiukennuksia, jotka hankaloittavat reserviläisten, metsästäjien, ammunnan harrastajien ja asekeräilijöiden asemaa.

– Vihervasemmiston halu äänestää lakiesitysten puolesta, jotka heikentävät jopa maanpuolustustaitoja, ei meitä hämmästytä. Sen sijaan reserviläisten ja maanpuolustuksen asialla ratsastavat kokoomus ja keskusta näyttivät todelliset karvansa ja pettivät puheensa, perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen toteaa.

Perussuomalaisilta viisi korjausesitystä

Perussuomalaiset esittivät, että ampuma-aselaki valmistellaan uudelleen niin, että itselataavan aseen ja suurikapasiteettisen lippaan yhdistelmää ei siirretä erityisen vaarallisten aseiden luokkaan. Tätä ei direktiivi vaadi.

Lisäksi perussuomalaiset vaativat, että asekohtaisesta lupamenettelystä luovutaan asedirektiivin C-kategoriaan (”ilmoituksenvaraiset aseet”) kuuluvista aseista ja ne siirretään ilmoitusmenettelyn piirin ja ettei ennen uuden aselain voimaantuloa hankittujen lippaiden hallussapito ole rangaistavaa.

”Nyt äänestäjät tietävät, keneen voi luottaa ja keneen ei”

Perussuomalaiset myös kumoisivat ampuma-aselain taskuasetta koskevan pykälän ja sekä muuttaisivat lakia niin, että jatkossa ampuma-ase on mahdollista vaihtaa uuteen ja vastaavaan siten, että vanhan aseluvan ehdot siirtyvät sellaisenaan uuteen, jos vanhasta aseesta luovutaan uutta hankittaessa.

– Esityksemme valitettavasti kaadettiin. Tämä on täysin kaksilla rattailla pelaamista, sillä entiset hallituspuolueetkin (keskusta, kokoomus, siniset) olisivat voineet nyt hallituksen kaaduttua tukea hyviä esityksiämme. Näin ei kuitenkaan käynyt, Immonen lisää.

– Noh, nyt ainakin reserviläiset, ase- ja ampumaharrastajat sekä metsästäjät tietävät, kenen sanaan voi luottaa ja kenen ei, hallintovaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Juho Eerola huomauttaa.

SUOMEN UUTISET