Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen jätti hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän vaatii hallitukselta toimenpiteitä sotahistorian ja kansallisen identiteetin kannalta tärkeiden taisteluvälineiden säilyttämisestä museoissa.

Vuonna 2011 voimaan astuneet ampuma-aselain kiristykset johtivat museot erittäin vaikeaan asemaan. Haasteita ovat aiheuttaneet muun muassa laissa vaaditut edellytykset ampuma-aseiden säilyttämiseen museoissa. Luvat voidaan antaa vain asekeräilijälle, jolla on Poliisihallituksen hyväksyntä ampuma-aseiden tai aseen osien keräilyyn ja jonka ampuma-aseiden ja aseen osien säilytystilojen sijaintipaikan poliisilaitos on hyväksynyt.

– Vaikeudet ovat myös johtuneet osittain museoissa työskentelevien henkilöiden puutteellisista tiedoista liittyen ampuma-aseisiin ja niiden säilyttämiseen. Useissa Suomen pienissä maakuntamuseoissa on alueen historiaan liittyneiden henkilöiden ja käytyjen sotien seurauksena sotahistoriallisesti merkittäviä aseita. Valitettavasti museon henkilökunta ei aina tunne aseiden arvoa riittävän hyvin. Tämän seurauksena museoiden aseita on tuhottu tai deaktivoitu vetoamalla aseiden turvalliseen esillepanoon, Olli Immonen sanoo.

Sotamuseon kokoelmat tuhoutumassa

Vapaaehtoinen apu ja lahjoitukset ovat olleet merkittävässä roolissa aseiden säilymisen kannalta. Entinen Tykistömuseo, nykyinen Museo Militaria ja Panssarimuseo perustettiin vapaaehtoisten avulla ja lahjoituksilla. Myös Mikkelin jalkaväkimuseo on saanut huomattavia lahjoituksia ja keräysvaroja kansalaisilta. Kyseisten museoiden ansiosta suomalaiset voivat edelleen tarkastella maamme sotahistorian kannalta tärkeitä taisteluvälineitä.

– Nykytilanteen valossa vaikuttaa siltä, että Sotamuseon kokoelmat tulevat tuhoutumaan lopullisesti tämän vuosikymmenen aikana, koska aikaisempien sukupolvien työtä ei arvosteta riittävästi ja tekninen osaaminen on osittain puutteellista, Immonen toteaa.

Hallituksen toimittava pikaisesti

Yksityisten asekokoelmien ja pienten museoiden kohdalla tilanne on myös huolestuttava. Nykyisen ampuma-aselain puitteissa kokoelmien säilyttäminen vaatimusten mukaisina on mahdollista ainoastaan säätiöimällä toiminta ja hankkimalla lain mukaiset turvajärjestelmät.

– Suomessa olisi tässä tilanteessa muutettava joko ampuma-aselainsäädäntöä tai perustettava nopeasti useampia riittävän suuria museoita, joihin voidaan ohjata yksittäisiä aseita ja kokonaisia kokoelmia esimerkiksi lahjoituksina. Museokiinteistöjen hankintojen ei pitäisi olla haastavaa, koska museokäyttöön soveltuvia kivirakennuksia on myynnissä ympäri Suomen, Immonen toteaa.

– Hallituksen on ryhdyttävä pikaisesti toimiin joko ampuma-aselainsäädännön muuttamiseksi tai riittävän suurten kansallisten asemuseoiden perustamiseksi, jotta maamme sotahistorian kannalta tärkeät taisteluvälineet saadaan säilytettyä.

SUOMEN UUTISET