Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta (ENVI) keskusteli 18. helmikuuta komission ajamasta lyijyhaulien kiellosta, joka on järkyttänyt metsästäjiä, urheiluampujia ja Suomessa jopa armeijaa kustannusvaikutuksiltaan.

Kieltoa on ajettu sammutetuin lyhdyin EU-asetuksen liitteen muutoksella erillisessä asiantuntijakomiteassa. Sopua ei ole kuitenkaan saavutettu usean jäsenmaan vastustaessa kieltoesitystä. EU-parlamentissa kieltoa ajavat komission ohella sosialistien ja demokraattien ryhmä sekä vihervasemmisto.

Teuvo Hakkarainen nosti esiin kiellon epäsuhtaisuuden, huonon valmistelun sekä mielettömyyden niin kustannusten kuin valvonnankin näkökulmasta.

– Suurissa ja harvaan asutuissa maissa kieltoa olisi mahdoton valvoa, eikä kukaan tietäisi, missä kieltoalueen rajat milloinkin kulkevat, Hakkarainen painotti.

Rajoitukset korkeintaan pysyvään veteen

Komission esityksessä kieltoalueen muodostaisi jopa tilapäinen vesialue, kuten sadeveden täyttämä oja, tai näkymättömissä oleva lähde. Lisäksi ampujan tulisi määrittää vesistön ympärille joka suuntaan 300 metrin suojavyöhyke, jossa lyijypatruunaa ei saa pitää hallussa eikä ampua.

– Rajoitukset tulee sitoa korkeintaan pysyvään, näkyvään veteen, jotta ne ovat selkeitä ja oikeassa suhteessa mahdollisiin haittoihin, Hakkarainen ehdotti komissiolle.

Lähes kaikissa jäsenmaissa on jo tällainen kielto voimassa joko alue- tai lajikohtaisena. Komission edustaja myönsikin, että turvesuot olisi voitu jättää kiellon ulkopuolelle.

Ampumaradat jätettävä kiellon ulkopuolelle

Hakkarainen kritisoi myös esityksen taloudellista vaikutusarviota, joka huomioi pelkän metsästyksen eikä esimerkiksi urheiluammuntaa.

– Ampumaradat tulee jättää kiellon ulkopuolelle, Hakkarainen linjasi puheessaan mainiten Suomen mallin ympäristöluvitetuista ampumaradoista, joilla kontaminaatioriskejä voidaan hallita.

– Komission esitys on epäselvä sen suhteen, kuuluvatko myös ampumaradat kiellon piiriin.

Komission edustaja myönsikin urheilu- ja kilpa-ammunnan tilanteen jääneen kieltoesityksessä epäselväksi.

Jäsenvaltioille uutta lainsäädäntöä

Hakkaraisen mielestä kielto on mielivaltainen, sillä se törmännee jo perustuslaillisiin kysymyksiin jäsenmaissa, eikä kuulu oikeusvaltioon.

– Kielto jäisi hampaattomaksi tai jäsenvaltiot joutuvat säätämään uutta lainsäädäntöä. Tällainen lainsäädäntö voi törmätä monen maan perustuslakiin. Myöskään komission ehdottama käänteinen todistustaakka ei kuulu oikeusvaltioon, Hakkarainen totesi puheessaan.

Komission hampaissa jopa elinkeinot

Komission hampaissa ovat jälleen lailliset harrastukset, jopa elinkeinot. Seuraava, laajempi ampumakieltoesitys on jo koneistossa, Hakkarainen muistutti edustajakollegoitaan, tuomiten komission aikeet ”ideologiseksi projektiksi” tavoitteena ampuma-aseiden täyskielto, jota PS tulee vastustamaan.

– Tulemme tekemään kaikkemme näiden mielivaltaisten kieltojen pysäyttämiseksi, Hakkarainen jyrisi.

Myös kustannukset kiellon valvomisesta etenkin suurissa jäsenmaissa olisivat Hakkaraisen mukaan tähtitieteelliset.

– Onko tällainen kielto komission mukaan suhteellinen?

EU:n keskityttävä muuhun kuin näpertelyyn

Ympäristövaliokunnan varajäsen Laura Huhtasaari kommentoi tuoreeltaan käytyä keskustelua ja piti kieltohanketta tyyppiesimerkkinä tilanteesta, jossa Suomi ja suomalaiset joutuvat entistä enemmän puolustautumaan Brysselin mielivaltaa vastaan.

– Kielto ei ole miltään osin perusteltu tai suhteellinen. EU:n tulisi karsia kulujaan ja sopeuttaa toimintaansa Brexitin jälkeen eikä näperrellä tällaisia kieltoja, korosti Huhtasaari voimakkaasti.

SUOMEN UUTISET