Perussuomalaiset vaatii, että Suomi EU:n puheenjohtajamaana puuttuu Euroopan komission ajamaan lyijyammuskieltoon.

Ensimmäisessä vaiheessa kielto koskisi hauleja ja myöhemmin se laajenisi koskemaan myös lyijyluoteja. Kielto on tarkoitus tehdä komission asetuksen muutoksella, jossa voimassaolevan asetuksen liitettä muutetaan. Näin ollen sille ei anneta normaalia käsittelyssä europarlamentissa.

Lyijykielto ulottuisi 400 metrin päähän kosteikkoalueiden reunoista ja se sisältäisi kiellon pitää hallussaan lyijyammuksia tuolla alueella. Kosteikoksi laskettaisiin ”suo-, räme-, turve- ja vesialueet, joko tilapäiset tai vakituiset sekä rakennetut tai luontaisesti syntyneet, joissa vesi voi olla virtaavaa tai seisovaa, makeaa vettä, murtovettä tai suolaista vettä, sisältäen merialueet, joiden syvyys laskuveden aikaan ei ylitä kuutta metriä”. Lisäksi kielto olisi voimassa paikoissa, joissa ”ammus voi päätyä kosteikkoalueelle”.

Nostaisi huomattavasti kustannuksia

Käytetty kosteikkoalueen määritelmä kattaisi jopa 75 % Suomen pinta-alasta. Valvonnan helpottamiseksi komissio ehdottaakin kansallisesti asetettavaa lyijyammusten täyskieltoa niille jäsenmaille, joiden pinta-alasta yli 20% olisi kiellon piirissä.

– Esityksen vaatimuksia on mahdotonta valvoa ja ympäristövaikutuksiltaan ne ovat mitättömiä. Lyijyhaulien käyttö on jo nyt vesilinnustuksessa kielletty. Riistan metsästyksessä käytetään usein kupari-, volframi- ja teräshauleja. Haulikkoharjoittelun kannalta esitys nostaisi kustannuksia huomattavasti, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho huomauttaa.

Hankaloittaisi vapaaehtoista maanpuolustusta

Perussuomalaiset korostavat, että esityksen toisessa vaiheessa on tarkoitus rajoittaa lyijyluotien käyttöä. Tämä esitys hankaloittaisi huomattavasti kaikkien ase- ja ammuntaharrastajien asemaa ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen resursseja vaikuttaen suoraan aseiden ja patruunoiden käytettävyyteen.

– Komissio ei onnistunut toteuttamaan urheiluammunnassa käytettyjen aseiden täyskieltoa vuonna 2016 hyväksytyssä tuliasedirektiivissä. Näyttääkin siltä, että sama tavoite yritetään nyt toteuttaa nostamalla ampumatarvikekustannukset mahdottomiksi, Halla-aho toteaa.

SUOMEN UUTISET