Laki liikenteen palveluista muuttui valiokunnassa nimeä myöten. On turha väittää ettei eduskunnalla olisi sananvaltaa hallituksen lakiesityksiin ja hyvä niin, toteaa liikennevaliokunnan puheenjohtaja, perussuomalaisten Ari Jalonen tänään julki tulleesta valiokuntansa mietinnöstä.

– Kehitystä ei voi estää. Suomi tekee ehkä maailman kovimman digiloikan liikenteen saralla tähän asti. Mobiiliteknologiaa hyödynnetään aina vain enemmän, myös liikennepalveluissa. Maan toisensa perään on valmistauduttava tähän kehitykseen myös lainsäädännön osalta. Tämä on koko lakiuudistuksen taustalla.

Taksilupa vaaditaan jatkossakin

Suomen joukkoliikenteen kokonaisuudistus voi kuitenkin toteutua vain jos liikenneketjun jokainen lenkki on luotettava. Taksien mukanaolo on siis äärettömän tärkeä asia. Perussuomalaiset ei ollut valmis vapauttamaan taksialaa kaikesta sääntelystä, kuten alun perin jopa ehdotettiin.

– Jatkossakin laki liikenteen palveluista turvaa suomalaiset kuljetuspalvelut, mutta samalla mahdollistaa digitalisaation hyödyntämisen ja turhaa sääntelyä poistuu.

– Valiokuntakäsittelyssä saimme myös läpi vaatimuksen kuljettajan ammattitaitovaatimuksesta, mikä oli meille erittäin tärkeää. Se omalta osaltaan hillitsee harmaata taloutta ja takaa asiakkaille luotettavan ja turvallisen kyydin, Jalonen kertoo.

Liikenteen valvontaa oltiin alkuperäisessä ehdotuksessa siirtämässä Trafille. Perussuomalaiset piti erittäin tärkeänä ja kynnyskysymyksenä, että lakiin kirjataan palveluliikenteen valvontavastuu jatkossakin poliisille, tullille ja rajavalvontalaitokselle.

SUOMEN UUTISET

Tagit