Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä ottaa Ilkka-Pohjalaisessa kantaa kansanedustaja Juha Mäenpään (ps.) ”vieraslaji”-puheeseen. Jokisipilän mukaan puntarissa ei ole pelkästään Mäenpään tai edes perussuomalaisten asia, vaan kyseessä on kansanvallan toteutumisen kovin ydinalue. Jos Mäenpään sananvapautta rajoitetaan nyt, tehdään se jatkossa myös toisenlaistenkin mielipiteiden kohdalla.

Markku Jokisipilä painottaa, että ”edustuksellisessa demokratiassa on elintärkeää, että kansalaisten näkemykset välittyvät päätöksentekoon heidän edustajiensa kautta mahdollisimman väärentymättöminä.”

– Vaikka Mäenpään puhetta voi arvostella mauttomaksi, on ymmärrettävä myös asian demokraattiset ulottuvuudet. Eurooppalaisessa oikeuskäytännössä sananvapauden suoja on vahvin juuri poliittisessa keskustelussa. Kansanedustajan tehtävänä on edustaa valitsijoitaan ja puhua heidän puolestaan. Puuttuminen edustajien puheoikeuteen on aina vakava riski kansanvallalle, ja juuri siksi eduskunnalla on valta estää edustajia joutumasta valtiopäivätoimistaan syytetyiksi.

– Koska politiikan asioihin liittyy usein voimakkaita kiistoja, mielipide-eroja ja jännitteitä, on edustajan voitava kokea saavansa vapaasti ilmaista toimensa hoitamisen vaatimat näkökannat. Ne voivat olla kärjekkäitä ja rajuja, jopa vastenmielisiksi ja loukkaaviksikin koettuja. Eduskunta on kansan valitsema toimielin, jonka perustuslaillisena tehtävänä on konkretisoida ja lausua julki kansan tahto, ei jakaa oppitunteja kaunopuheisuudessa.

– Valtakunnansyyttäjän mukaan ei ole tullut ilmi mitään, jonka nojalla Mäenpään lausunnot nauttisivat sananvapauden suojaa. Näkemys on varsin jyrkkä ja yksipuolinen, sillä se sivuuttaa kokonaan asian kansanvaltaisen puolen. Kansanedustajalla on oltava laaja vapaus arvostella tehtyä politiikkaa. Häntä sitoo toimessaan vain perustuslaki, ja tietyissä tilanteissa puhevapaus voi ylittää rikoslainkin rajat.

Demokratiassa ei Jokisipilän mukaan ole syytä suhtautua kevyesti siihen, että syyttäjänviranomainen pyrkii rajoittamaan poliittista keskustelua.

– Jos tämä nyt hyväksytään Mäenpään osalta, voidaan se jatkossa tehdä myös toisenlaisten mielipiteiden kohdalla. Asiassa ei suinkaan ole kyse pelkästään Mäenpäästä tai edes perussuomalaisista, vaan kansanvallan toteutumisen kovimmasta ydinalueesta.

SUOMEN UUTISET