Helsingin kaupunginhallitus päätti eilen kokouksessaan taata paperittomille toimeentulo sekä ilmainen majoitus, ruoka, lääkkeet ja hammashoito. Puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) kysyy pääministeri maan hallitukselta ja ennen kaikkea Juha Sipilältä (kesk.), aikooko tämä puuttua siihen, että Helsinki sabotoi hallituksen tavoitetta saada laittomasti maassa oleskelevat poistumaan maasta.

Halla-ahon kysymys:

”Kysymys maan hallitukselle ja ennen kaikkea pääministeri Sipilälle:

Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.11., valtuutettu Veronika Honkasalon tekemää aloitetta käsitellessään, esittää valtuustolle, että kaupungin tulee tarjota kattavia maksuttomia terveys- ja majoituspalveluja kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneille ja siten laittomasti maassa oleville ihmisille. Lisäksi kaupungin tulisi aktiivisesti mainostaa näitä palveluja mm. arabian ja somalin kielellä.

Päätöksellään Helsingin kaupunginhallitus tuhoaa aktiivisesti ulkomaalaislainsäädännön ja turvapaikkamenettelyn uskottavuutta. Maahantulijalle taataan sama palvelutaso riippumatta siitä, saako hän myönteisen vai kielteisen turvapaikkapäätöksen.

Maksuttomat terveyspalvelut ovat maailmassa harvinaista herkkua. On ilmiselvää, että sellaisten tarjoaminen kaikille halukkaille ensinnäkin houkuttelee kielteisen päätöksen saaneita ihmisiä jäämään laittomasti Suomeen ja toiseksi houkuttelee maahan lisää ihmisiä, joilla ei ole laillisia edellytyksiä kansainväliseen suojeluun tai oleskelulupaan muilla perusteilla. Tieto tällaisten palvelujen saatavuudesta leviää reaaliajassa internetissä, etenkin, kun niistä tiedotetaan lähtömaiden omalla kielellä.

Terveys- ja majoituspalvelujen avaaminen laittomasti maassa oleville vahingoittaa ennen kaikkea niitä suomalaisia ja Suomessa laillisesti asuvia, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää yksityisiä terveyspalveluja tai varaa hankkia asuntoa vapailta markkinoilta. On irvokasta, että päätöstä kannattaneet sosialidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät hurskastelevat puheissaan pienituloisen ihmisen puolustamisella.

Turvapaikkaturismi ja laittomasti maassa oleskelevat ovat valtava ja kasvava ongelma niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Sipilän hallitus on vakuuttanut puuttuvansa tähän ongelmaan ja rohkaisevansa laittomasti maassa olevia palaamaan kotiinsa. Jos Suomen suurin kaupunki ja maahanmuuttajien pääasiallinen kohdepaikkakunta päinvastoin kaikin keinoin houkuttelee heitä jäämään, maan hallituksen tavoitteilta katoaa pohja.

Aikooko maan hallitus lainsäädännöllisin tai muin keinoin puuttua siihen, että maan pääkaupunki houkuttelee kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneita ihmisiä jäämään maahan ja siten sabotoi hallituksen tavoitetta saada laittomasti maassa oleskelevat poistumaan maasta?”

SUOMEN UUTISET