Sosiaali- ja terveysministeriön on heti koordinoitava erityiset alueellisesti liikkuvat saattohoitoyksiköt huolehtimaan parantumattomasti koronavirukseen sairastuneiden vanhusten saattohoidosta, esittää kansanedustaja Arja Juvonen (ps.).

– Saattohoitoon liittyvää tukea ja osaamista voidaan viedä ambulanssilla niitä tarvitseville. Sitä on mahdollista myös helikopterilla pitkien etäisyyksien Suomessa, Juvonen sanoo.

– Koronavirus leviää vanhustenhoivayksiköissä aiheuttaen paljon menehtymisiä. Parantumattomasti sairaan vanhuksen hyvä, laadukas ja oikeaaikainen saattohoito on turvattava näinä hetkinä.

– Koronaan liittyy keuhkokuume ja vakava hengitysvaje. Kodinomaisissa vanhustenhoivayksiköissä on haasteellista hoitaa äkillisestä hengitysvajeesta kärsiviä potilaita. Yksiköistä puuttuu happilaitteistoa, palliatiivisen kivun hoitoon tarvittavaa osaamista ja lääkitystä sekä muuta saattohoidossa olevan potilaan tilaa helpottavaa välineistöä.

– Kun saattohoidossa olevia potilaita on useita samaan aikaan, on paineet hoivayksiköissä suuret. Tilanne aiheuttaa hoivayksiössä asuville vanhuksille, mutta myös hoitajille ja heidän läheisilleen suurta ahdistusta. Kaiken tämän karmeuden keskellä on turvattava hyvä saattohoito.

Juvonen muistuttaa, että kKoronakriisin jälkeen on odotettavissa paljon potilasvahinkoilmoituksia ja kanteluja oikeusasiamiehelle, mikäli saattohoito tilanteissa on epäilyjä laiminlyönneistä tai ohittamisesta.

– Nämä asiat on pystyttävä hoitamaan Suomessa saattohoidettavaa ja hänen läheistään kunnioittaen. Hoidon on oltava oikea-aikaista, osaavaa, hyvää ja inhimillistä, Juvonen toivoo.

SUOMEN UUTISET