Kansanedustaja Arja Juvonen on tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen selkokielen edistämisestä Suomessa ja eduskunnassa. Juvonen esittää eduskuntaan selkokielistä kyselytuntia. Selkokielisellä kyselytunnilla puhuttaisiin hitaasti ja selkeästi.

Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Suomessa on noin 650 000-750 000 ihmistä, jotka tarvitsevat selkokieltä selvitäkseen arjesta. Selkokieltä tarvitsevia on siis enemmän kuin Helsingissä on asukkaita. Selkokielen tarve on kasvanut Suomessa merkittävästi.

– Eduskunnassa käydään viikoittain eduskunnan kyselytunti. Kyselytunnilla kansanedustajat esittävät ajankohtaisia kysymyksiä ministereille. Kyselytuntia seurataan aktiivisesti Suomessa. Kyselytunnilla kysymyksen pituus on yksi minuutti. Ministerin vastausaika esitettyyn kysymykseen on myös minuutti, kertoo perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Arja Juvonen.

– Koska aika on niin lyhyt, puheesta tulee usein nopea. Jos puhe on nopeaa, sitä on vaikea ymmärtää. Puheenvuoro tulisi voida esittää rauhallisesti, hitaasti ja selkeästi. Viikoittain järjestettävä kyselytunti voisi olla myös joskus erityisellä selkokieliteemalla järjestetty.

Asiasta on tullut paljon kansalaispalautetta

Kyselytunnin katselijoina ja kuuntelijoina on selkokieltä tarvitsevia henkilöitä niin kodeissa kuin myös erilaisissa asumispalveluyksiköissä. Selkokieltä tarvitsevia on Suomessa paljon.

– Eduskunnassa on käsittelyssä juuri nyt sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Sen asiasisältö on hankalasti ymmärrettävissä. Asiasta on tullut paljon palautetta kansalaisilta. Eduskunnassa on myös paljon muita lakiesityksiä. Lakimuutokset koskettavat kansalaisia, joten ne olisi esitettävä ymmärrettävästi ja selkeästi. Niin sote-uudistus kuin myös muita lakiesityksiä olisi esiteltävä kansalaisille selkokielellä, Juvonen esittää.

Selkokielellä puhuminen vaatii harjaantumista

Juvonen osallistui Ylen järjestämään Selkokieliseen vaalitenttiin, joka lähetetään televisiosta perjantaina 4.6.2021. Selkokielellä puhuminen on Juvosen mielestä kaikille mahdollista, mutta se vaatii myös harjoittelua ja keskittymistä. Vanhustenhoidossa ja kehitysvammaisten henkilöiden parissa ennen politiikkaa työskennellyt Juvonen tuntee selkokielen tärkeyden ihmistä kohdatessa.

– Jokainen voi harjaantua puhumaan myös selkokielellä, Juvonen uskoo.

Kirjallisessa kysymyksessään Juvonen kysyy, miten hallitus aikoo edistää selkokielen lisäämistä Suomessa. Hän tahtoo tietää myös, miten hallitus aikoo edistää kansalaisille tärkeiden lakiesitysten ja niiden käsittelyn selkokielisyyttä ja ymmärrettävyyttä.

– Aikooko hallitus järjestää ajoittain selkokielisiä kyselytunteja tai muita vastaavia eduskunnan täysistuntoja, joissa selkokielisyys huomioitaisiin? Juvonen kysyy.

Suomen Uutiset