Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n erikoistuvat lääkärit ovat kertoneet, että sairaanhoitopiirillä on laajoja ongelma työhyvinvoinnissa.

MTV Uutisten käsiinsä saama salainen ja yksityiskohtainen raportti kertoo muun muassa pelolla johtamisesta, monopoliaseman väärinkäytöstä, potilasturvallisuuden vaarantumisesta sekä pitkään vallinneesta pelon ilmapiiristä. Tämä on näkynyt erikoistuvien lääkäreiden arjessa (MTV 31.10. 2019).

– Uutiset ovat järkyttäviä, mutta on hyvä asia, että vihdoinkin uskalletaan puhua ääneen asiasta. Työtaakka nuorilla erikoistuvilla lääkäreillä on kohtuuttoman suuri ja tiedämme, että mikäli henkinen tai fyysinen työtaakka työntekijällä on liian suuri, on toleranssi myös täynnä. On moraalitonta, että kun kohteena on hoidettava ihminen, niin hoitavien henkilöiden taustalla on tällaista työhyvinvointiin liittyvää painetta. Hoitovirheet, mutta myös erikoistuvien lääkäreiden itsensä loppuun palaminen ja sairastuminen vaanivat taustalla. Seuraukset voivat olla anteeksiantamattomia, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen.

Johtamista katsottava suurennuslasin kanssa

MTV Uutisten mukaan erikoistuvat lääkärit ovat kokeneet myös oman pätevyyden kyseenalaistamista ja sitä, että he eivät ole kokeneet olevansa tervetulleita töihin. Pelolla johtaminen on vaikuttanut erikoistuvien lääkäreiden hyvinvointiin ja heikentänyt heidän luottamusta omiin tietotaitoihinsa.

– Missään ei opeteta pelolla johtamista vaan päinvastoin. Jos työntekijä joutuu kokemaan päivästä toiseen vähättelyä eikä hän tiedä mitä häneltä odotetaan, se vaikuttaa jaksamiseen ja työpanokseen.

– Organisaatiot on nyt siis kiepsautettava HUS:ssa ympäri ja selvitettävä, että missä on tämän ongelman ydin. Sairaalamaailmaan on saatava työrauha ja työntekijöiden jaksaminen turvattava. Johtamista on on katsottava suurennuslasin kanssa, Juvonen painottaa.

Perehdyttäminen nostettava keskiöön

Hoitotyöntekijöiden kokema kiire ja riittämättömyys ovat nousseet esiin uutisissa myös aikaisemmin. Yle uutisoi, että kiire ja venyminen on pysyvä tila helsinkiläisessä päivystyksessä (YLE 11.12. 2018).

Hoitajat ovat kokeneet myös, että perehdyttäminen on ollut riittämätöntä. Uudet ja vastavalmistuneet sekä sijaisina toimivat hoitajat ovat kokeneet, että perehdytykseen ei panosteta. Näistä asioista tulee myös paljon yhteydenottoja Juvoselle.

– Työyksikössä tulee saada luottamushenkilöorganisaatio toimimaan eli luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut on saatava tietoiseksi asioista. Ongelmiin on mahdollista puuttua, mutta pelko puhumisesta ja sen vaikutuksista omaan työsuhteeseen on ymmärrettävää. Tämä muuri on murrettava.

– Hoitajana toivoisin myös, että asioita selvitettäisiin nyt myös valtakunnan tasolla, sillä ongelmia on muuallakin kuin vain pääkaupunkiseudulla. Perehdyttäminen hoitotyössä on nostettava keskiöön. Mikäli hoitaja ei tiedä tai on epävarma tehtävästä, jota hänet lähetetään suorittamaan,on potilasturvallisuus ja työhyvinvointi todellakin vaarantunut. Kyseessä on laajamittainen ongelma, joka on nostettava pöydälle, selvitettävä ja laitettava kuntoon, Juvonen vaatii.

SUOMEN UUTISET