Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen vaatii, että hallitus varaa tällä viikolla alkavassa kehysriihessä resurssit liittyen sotilastapaturma ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain muuttamiseen ja täydentämiseen. Lain muutostarve on kiireellinen.

Nykyinen voimassa oleva laki jättää lakisääteistä asevelvollisuutta suorittavat varusmiehet, vapaaehtoista asepalvelusta suorittavat naiset, siviilipalvelushenkilöt ja kertausharjoituksissa olevat henkilöt huonompaan asemaan kuin kriisinhallinnassa toimivat (rauhanturvaajat) heidän kohdatessaan palvelusta suorittaessa pysyvän haitan tai kuolemantapauksen.

Pelkkä lain selvittäminen ei riitä

1.1. 2017 voimaan tulleen lain mukaan kriisinhallinnassa toiminut tai hänen edunsaajansa on oikeutettu tällaisten tilanteiden tapahtuessa erityiskorvauksiin, mutta muun muassa varusmiehet eivät.

– Tilanne asettaa aseellista, aseetonta ja siviilipalvelusta suorittavat heikompaan asemaan kuin kriisinhallintatehtäviin osallistuvat. Sotilaiden kohtelulle eri tavalla riippuen siitä, ovatko he suorittamassa lakisääteistä velvollisuuttaan vai osallistumassa vapaaehtoiseen kriisinhallintatehtävään, ei ole perusteita, Juvonen sanoo.

– Hallituksen on nyt vietävä tämä asia maaliin kiireesti. Olen tehnyt asiasta lakialoitteen, mutta aloite johti selvityksiin vasta surullisen Raaseporin tasoristeys onnettomuuden jälkeen, jossa menehtyi kolme varusmiestä. Pelkkä lain selvittäminen ei riitä, vaan nyt on saatava myös lupaus ja resurssit eli rahaa. Korvauksia on maksettava myös taannehtivasti, sillä jokainen vakavan turman uhriksi joutunut varusmies tai hänen läheisensä on kaiken järjen ja oikeustajun mukaan oikeutettu korvauksiin. Olen aivan varma, että jos suomalaisilta kysytään, niin tämän lain kiirehtimistä ei kansa vastusta.

Murheellinen onnettomuushistoria

Juvonen muistuttaa, että Puolustusvoimien onnettomuushistoria on Suomessa murheellinen:

– Vuonna 2001 reserviläinen menehtyi Niinisalossa kranaattikonekivääriturmassa, 2005 varusmies menehtyi Rovajärvellä raskaan kranaatinheittimen ammuksen räjähtäessä, 2015 varusmies menehtyi Syndalenissa taisteluharjoituksissa pimeän aikaan ja 2016 varusmies menehtyi Säkylässä harjoituksissa jäätyään sotilasajoneuvon alle ja vuonna 2017 Raaseporin junaonnettomuudessa menehtyi kolme palvelusta suorittamassa ollutta varusmiestä. Lisäksi on erilaisia muita sotilastapaturmia, joita tapahtuu varusmiespalveluksessa. Lainsäädäntöä on kehitettävä tältä osin ja kaikki tällaiset tapaukset on saatettava korvausten piiriin.

– On järkyttävää, että vasta syvät ja murheelliset tapahtumat nostivat tämänkin lainsäädännön puutteet esiin. Olen käynyt kirjeenvaihtoa menehtyneen varusmiehen äidin kanssa ja jokainen voi varmasti ymmärtää, miten rikki ihmiset näiden asioiden keskellä ovat. Hallituksen on hoidettava tämä asia kuntoon, Juvonen sanoo.

SUOMEN UUTISET