Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen puolustaa lujasti omaa lakialoitettaan lasten seksuaalisen hyväksikäytön rangaistusasteikon kiristämisestä.

Arja Juvonen antaisi törkeästä lapsen hyväksikäytöstä vähintään kaksi vuotta vankeutta ja ehdottomana. Nykyään minimi on yksi vuosi vankeutta, mikä tuomitaan usein ehdollisena. Maksimi on kymmenen vuotta vankeutta.

Juvosen lakialoite eteni lakivaliokunnan käsittelyyn yhdessä samansisältöisen kansalaisaloitteen kanssa. Kansalaisaloitetta käsiteltiin poikkeuksellisesti yleisölle avoimessa kuulemisessa, joka nähtiin myös eduskunnan internet-lähetyksenä.

Espoolainen Juvonen on asialla jo toisella vaalikaudella.

– Sehän on toisinto viime kaudelta, jolloin tein samanlaisen lakialoitteen. Kansalaisaloite tehtiin minun aloitteeni pohjalta, Juvonen kertoo.

Outoa toimintaa valtakunnansyyttäjältä

Avoimessa kuulemisessa kuultiin yhtenä lausunnonantajana valtakunnansyyttäjä Anu Mantilaa, joka yllättäen vastusti kansalais- ja lakialoitteita. Hän piti ongelmallisena rajanvetoa ehdottoman tuomion ja mahdollisen ehdottoman tuomion välillä.

Mantila esitti, että joissakin tilanteissa pitäisi olla mahdollista tuomita ehdollinen tuomio, vaikka teko olisi törkeä, ettei tuomittaisi ehdoin tahdoin lievän teon asteikon mukaan kovan ehdottoman tuomion pelossa.

– Tuntuu, että hän puhui vain lievistä tapauksista, että pitäisikö pienestä kosketuksesta joutua vankilaan. Me puhuimme eri asiasta: lakialoitteessa puhuttiin törkeästä teosta, Mantila puhui lievästä teosta, Juvonen selventää.

Poliisilta ja lastensuojelulta vihreää valoa

Poliisin ja Lastensuojelun Keskusliiton edustajat sen sijaan suhtautuivat aloitteisiin myönteisesti.

– Yhdenkin teon pitää riittää viemään vankilaan, kun se täyttää kriteerit ja on tarpeeksi tuomittava, Juvonen korostaa.

Aloitteen ydin on nimenomaan siinä, että lapsen törkeän seksuaallisen hyväksikäytön tuomion alaraja korotetaan vuodesta kahteen.

– Kaksi vuotta on signaali siitä, että se on ehdoton tuomio. Törkeästä teosta pitää saada ehdoton tuomio, jolloin tuomio vastaa teon moitittavuutta, Juvonen korostaa.

Ehdottomuuden rajanveto ei ole ongelma

Hän on toista mieltä valtakunnansyyttäjän kanssa siinä, että rajanveto ehdottoman ja ehdollisen tuomion välillä olisi ongelmallista.

– Rajanveto ei ole ongelma silloin, kun teko on törkeä. Kun teko on törkeä, siitä pitää tulla vankeutta – riippumatta siitä, onko kyseessä ensimmäinen teko. Tällainen rangaistus on selvä signaali – sillä pitää olla myös pelotevaikutus, Juvonen korostaa.

Juvonen kertoo ajavansa asiaa uhrien oikeuden puolustamiseksi: uhrit ja uhrien äidit ovat lähettäneet hänelle koskettavia viestejä. Viestejä tulee aina, kun näitä asioita käsitellään julkisuudessa, joskus hyvin avoimesti ja jopa omalla nimellä.

Selvityksen tuloksia ei kannata odottaa

Viime kaudella Juvosen aloite eteni oikeusministeriöön saakka. Oikeusministeriön työryhmä selvittää parhaillaan, kuinka hyvin tai huonosti oikeuslaitosten antamat rangaistukset vastaavat kansalaisten oikeustajua. Selvityksen ideahan on linjassa Juvosen aloitteen kanssa.

Juvonen toivoo kuitenkin, että ministeriö ottaisi asian käsittelyyn heti eikä jäisi odottamaan työryhmän pohdinnan tuloksia, koska uhrien oikeuden täytyy toteutua.

Veli-Pekka Leskelä

Tagit