Akaan Perussuomalaiset ja joukko huolestuneita vanhempia epäilevät Akaan kaupungin rikkoneen hyvän hallinnon periaatteita ja useita lakeja täysin pieleen menneessä Keskustan koulun peruskorjaushankkeessa.

Akaan kaupungin Viialan kaupunginosassa sijaitseva Keskustan koulu on pitkään kärsinyt sisäilmaongelmista. Vuonna 2013 koulu jouduttiin sulkemaan, kun tutkimuksissa sieltä löydettiin muun muassa sädesientä.

Saman vuoden heinäkuussa Akaan kaupungin teknisenä johtajana aloitti Loimaan kaupungininsinöörin virasta Akaalle siirtynyt Antti Kemi, joka oli jo Loimaalla menettänyt kaikki hankintaoikeudet kustannusarvioiden pitämättömyyden, kustannusseurannan ja hankkeiden toteutumisen ongelmien vuoksi.

– Silloinen Akaan perussuomalaisvaltuutettu Risto Kajanto yritti puuttua esille tulleisiin epäkohtiin Kemin edellisessä sekä nykyisessä työssä ja sai kyseenalaisen maineen ja kuraa niskaansa. Myös toinen valtuutettu oli selvitellyt Loimaalta Kemin taustoja, mutta Akaan kaupunki ei reagoinut millään tavalla näihin esiin nostettuihin taustoihin, kertoo varavaltuutettu Marko Kivi Akaan Perussuomalaisista.

Peruskorjauksen budjetti ylittyi yli kahdella miljoonalla

Syksyllä 2013 tekninen johtaja Kemi valmisteli Keskustan koulun sisäilmaongelmien ratkaisemiseen liittyvää asiaa ja ehdotti, että koulu kannattaisi peruskorjata. Kemin tekemä pohjatyö ja esittely perustuivat puutteelliseen informaatioon, vaikka hän itse väittikin, että koulusta oli tehty kattavat ja seikkaperäiset tutkimukset.

– Keskustan koulusta oli tehty tutkimuksia, mutta niissä kerrottiin, että Keskustan koulua on tutkittava vielä lisää. Muun muassa ulkoseinien kunto olisi pitänyt selvittää kattavasti niistä löytyneiden sädesienilöydösten vuoksi. Lisäksi tekninen johtaja esitti, että täydellinen peruskorjaus maksaisi maksimissaan 5–6 miljoonaa euroa, sanoo Kivi.

Lopulta koulun remonttiin meni kuitenkin yli kahdeksan miljoonaa euroa ja sisäilmaongelmatkin palasivat hyvin pian peruskorjauksen jälkeen. Nyt koulu on ollut tyhjä oppilaista toukokuusta 2017 lähtien ja keittiökin suljettiin työsuojeluvaltuutettujen toimesta lokakuussa.

Valtava määrä epäkohtia ja virheitä

Vuoden 2017 keväällä joukko viialalaisia vanhempia keräsi valtavan aineiston teknisen toimen tekemistä epäkohdista. Kaupunginhallitukselle, valtuustolle, tarkastuslautakunnalle sekä tekniselle lautakunnalle osoitetut aineistot lähetettiin Akaan kaupungille kesän aikana. Kaupunginhallitus merkitsi osan kirjelmistä tiedoksi kesäkuussa, valtuusto ei tehnyt mitään.

– Kesäkuussa 2017 meillä oli uuden teknisen lautakunnan ensimmäinen kokous, jossa tein aloitteen teknisen johtajan ja edellisen teknisen lautakunnan tilintarkastuksen aloittamiseksi. Tekemäni ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Samassa kokouksessa piti käsitellä aktiivivanhempien tekemiä kirjelmiä ja kyselyä teknisen johtajan tekemistä virheistä, mutta tekninen johtaja (joka oli kokouksen esittelijä) oli jättänyt sen pois listalta, Kivi kertoo.

Kaupunginhallitus ei tutki asiaa

Tekninen lautakunta ei saanut tekniseltä johtajalta selvityspyynnön mukaisia vastauksia, joten Kemi jäävättiin Keskustan koulun asioista elokuussa. Siitä huolimatta Kemi toimi koulun sisäilmatyöryhmän puheenjohtajana vielä syyskuussa.

Heinäkuussa aktiivivanhemmat jättivät eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun, jonka perusteella oikeusasiamies jätti kaupungille selvityspyynnön syyskuussa.

– Elokuussa tein teknisen lautakunnan kokouksessa esityksen, että kaupunginhallitus panisi teknisen johtajan viralta ja alkaisi tutkia hänen menettelyään. Tämä ehdotus ei mennyt läpi, vaikka perusteita siihen olisi ollut. Kokouksen jälkeen osa valtuutetuista tuli sanomaan, että ryhmäkuri oli esteenä esityksen kannattamiselle, sanoo Kivi.

Kukaan ei puolusta lasten etua

Samassa kokouksessa kävi ilmi, että tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimi teknisen lautakunnan jäsen, Antti Kemin ystävä Matti Humaloja, joka ei silloin eikä myöhemminkään ole jäävännyt itseään eikä suostunut ottamaan listalle itse kannattamaansa tilintarkastusta. Hän oli myös kieltänyt tarkastuslautakunnan jäseniä kertomasta mitään kokouksen sisällöstä.

– Vähän aikaa sitten paikallislehdessä luki, että Kemistä tulee helmikuun 2018 alussa osa-aikainen kaupungininsinööri. Lehden jutun mukaan teknistä johtajaa kohtaan esitetyllä kritiikillä ei ole mitään tekemistä asian kanssa vaan kyse on siitä, että Kemi itse halusi osa-aikaeläkkeelle eikä teknisen johtajan toimesta voi jäädä osa-aikaeläkkeelle työn vaativuuden vuoksi. Kaupunki ei siis ole puuttunut Kemin toimintaan millään tavalla, Kivi ihmettelee.

Akaalaiset vanhemmat kokevat, ettei kaupungissa mikään taho pidä huolta lasten edusta eikä vanhemmilla ole riittäviä keinoja turvata lapsilleen terveellistä kouluympäristöä. Lasten oikeusturva on vaarantunut ja moni yläasteikäinen on jo vuosia menettänyt osan siitä koulutuksesta, joka lain mukaan heille kuuluisi.

MIKA MÄNNISTÖ