Perussuomalaiset pitävät kansallisia hometalkoita erityisen tärkeänä asiana. Puolueen lähtökohtana on, ettei kenenkään tule joutua asumaan, työskentelemään tai oleskelemaan kosteus- ja homevaurioisissa rakennuksissa.

Eduskunnassa käsiteltiin tiistaina lähetekeskustelussa pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ilmoitusta Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelmasta. Ohjelmalla tähdätään erilaisten sisäilmaongelmien ratkaisuun vuosina 2018–2028, jona aikana tavoitteena on vähentää sisäilmaongelmista kärsivien ihmisten määrää ja parantaa rakennuskannan kuntoa.

Kansanterveydellinen ongelma

Lähes miljoona suomalaista altistuu päivittäin erilaisille kosteus- ja sisäilmaongelmille joko kotona, julkisissa rakennuksissa tai työpaikoilla. Sisäilmaongelmat ovat kansanterveydellinen ongelma, joka on koskettanut lähes jokaista kuntaa ja kaupunkia Suomessa.

Kunnista yli puolet ilmoittaa ongelmien olevan edelleen ratkaisematta. Syitä ongelmiin on monia: suurimpana kosteus- ja homevauriot, lämpötila- ja veto-ongelmat sekä ilmanvaihto-ongelmat. Erityisen paljon ongelmia on julkisissa rakennuksissa, kuten sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla.

Korjausrakentamiseen panostettava

Perussuomalaiset pitävät kansallisia hometalkoita erityisen tärkeänä asiana. Puolueen lähtökohtana on, ettei kenenkään tule joutua asumaan, työskentelemään tai oleskelemaan kosteus- ja homevaurioisissa rakennuksissa.

Ratkaisuksi perussuomalaiset ovat ehdottaneet panostuksia korjausrakentamiseen sekä ennaltaehkäisevää sisäilmaongelmien torjuntaohjelmaa, jolla puututtaisiin erityisesti uudisrakentamisen haasteisiin.

Tasapuolisempaa kohtelua

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja eduskunnan sisäilmatyöryhmän jäsen Leena Meri korosti toimenpideohjelmasta käydyssä lähetekeskustelussa sisäilmasta sairastuneiden ihmisten hoitoa, johon ei olla panostettu tarpeeksi.

Meri vaati puheessaan Suomeen korkeatasoista osaamista ja laajapohjaista tutkimusta sisäilmasairauksiin liittyen, jotta sairastuneet saisivat ajantasaista tietoa ja neuvontaa sekä hoitoa.

– On käsittämätöntä, etteivät sisäilmasta sairastuneet välttämättä saa tasapuolista kohtelua ja hoitomuodotkin vaihtelevat suuresti, Meri sanoo.

Sairastuneen saatava hoitoa

Perussuomalaiset ovat ehdottaneet tuoreessa vaihtoehtobudjetissaan sisäilmasta sairastuneille sisäilmapoliklinikan perustamista jokaiseen maakuntaan, jolloin sairastuneille voitaisiin tarjota osaavaa hoitoa ja kuntoutusta. Lisäksi määrärahoja kohdistettaisiin alan tutkimukseen ja diagnostiikkaan, jotta alan asiantuntijuus lisääntyisi.

– Lähtökohtana tulee olla, että sairastuneen ihmisen on päästävä puhtaisiin tiloihin ja saatava asianmukaista hoitoa mahdollisimman pian, jotta työkyky ei romahtaisi täysin. Tämä vaatii lisää voimavaroja, Meri jatkaa.

Toimia vaadittiin jo 2013

Eduskunnan tarkastusvaliokunta laati mietinnön rakennusten home- ja kosteusongelmista vuonna 2013, jonka myötä eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy toimiin sisäilmaongelmien vähentämiseksi. Mietintöä valmistelemassa tarkastusvaliokunnassa olivat tuolloin mukana myös perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen sekä puolueen nykyinen europarlamentaarikko Pirkko Ruohonen-Lerner.

Mietinnössä vaadittiin muun muassa selkeitä toimenpiteitä sisäilmasairauksien tutkimuksen ja hoidon edistämiseksi sekä selvitystä siitä, miten korjaus- ja uudisrakentamisessa otetaan huomioon sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy.

Tarkastusvaliokunnan viime lokakuussa valmistuneesta mietinnöstä ”hallituksen vuosikertomuksesta 2016” käy kuitenkin ilmi, ettei viime vuosina tehdyillä toimilla ole riittävästi pystytty vähentämään kosteus- ja homevaurioista aiheutuvia terveyshaittoja ja kansataloudellisia menetyksiä tai torjumaan uusien kosteusvaurioiden syntymistä.

Puutteita rakentamisen laadussa

Valiokunta näkee edelleen puutteita esimerkiksi rakentamisen laadussa ja kiinteistöjen hoidossa sekä oikea-aikaisissa korjaustoimenpiteissä.

– Hallitukset eivät ole toimillaan pystyneet ennaltaehkäisemään uusien kosteusvaurioiden syntyä, ja sisäilmasta sairastuvien määrä kasvaa yhä edelleen. Myöskään tutkimukseen ei ole tullut parannuksia eikä näin ollen sairastuneet välttämättä saa oikeanlaista hoitoa, tarkastusvaliokunnan jäsen Immonen toteaa mietintöön viitaten.

Kansanedustajat Immonen ja Rami Lehto jättivät äskettäin korjausrakentamiseen ja sisäilmaongelmiin liittyen ympäristövaliokunnassa eriävän mielipiteen valiokunnan lausuntoon ”hallituksen esityksestä valtion talousarviosta vuodelle 2018”.

Satsaukset liian pieniä

Edustajat korostivat eriävässä mielipiteessään, ettei hallitus ole ottanut toimissaan riittävän hyvin huomioon tarkastusvaliokunnan antamaa kritiikkiä home- ja kosteusongelmien vähentämisestä.

– Perussuomalaisten mielestä hallituksen satsaukset sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja korjausrakentamiseen ovat aivan liian pienet. Mielestämme Suomen rakennuskannasta huolehtiminen tulisi nostaa poliittisen agendan kärkipäähän, sillä rakennuksissa lepää isot rahat ja ne ovat osa kansallisvarallisuuttamme, Lehto toteaa.

SUOMEN UUTISET