Talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen vastaa kansalaisjärjestö Finnwatchin päivällä esittämään sote-yritysten maakohtaista raportointia koskevaan kritiikkiin toteamalla, että avoimuutta tarvitaan lisää.

– Finnwatch esitti tänään kritiikkiä valinnanvapauslainsäädännön yhteiskuntavastuuta koskevasta pykälästä 57. Finnwatchin kritiikki ilmeisesti perustuu siihen, ettei pykälän ensimmäisen momentin tietoja laskettaisi maakohtaisen raportoinnin tietoihin, Kaj Turunen toteaa tiedotteessaan.

– Jos tästä jo nyt aiheutuu tulkintaerimielisyyttä, olisi kyseisen pykälän yksityiskohtaisia perusteluja syytä tarkentaa tai vaihtoehtoisesti lisätä lakiin veromenettelylain mukaiset, maakohtaiseen raportointiin annettavat tiedot kokonaisuudessaan.

– Toisin sanoen tämä tarkoittaisi sitä, että sote-konserneihin sovellettaisiin samoja avoimuuden vaatimuksia kuin nykyisin vuositasolla 750 miljoonan liikevaihdon ylittäviin suurkonserneihin. Sote-yritysten osalta tietojen avoimuuteen velvoittava raja olisi alhaisempi. Talousvaliokunnassa tähän varmasti kiinnitetään huomiota, Turunen toteaa.

Turunen vakuuttaa, että pienyritysten byrokratiaa ei lisätä. Suurkonsernit sen sijaan joutuvat antamaan tietoja kaikista konserniin kuuluvista yhtiöistä, myös niistä, jotka eivät toimi Suomessa.

– Näin voidaan saada esimerkiksi selville se, käytetäänkö konsernissa aggressiivista verosuunnittelua. Suurkonserniin kuuluvan yhtiön on julkaistava tiedot myös julkisessa toimintakertomuksessaan, tällöin muun muassa kansalaisjärjestöt tai terveysasemaa valitsevat kansalaiset saavat samat tiedot.

– Valinnanvapautta koskevaan lakiesitykseen voidaan lisätä vielä yksityiskohtia, jotka tekisivät yritysten toiminnasta vielä läpinäkyvämpää. Suurkonsernien henkilöstön määrä ja kulut sekä liikevoitto pitäisi olla maakohtaisessa raportoinnissa mukana, Turunen lopettaa.

Turunen muistuttaa, että mahdollisimman laaja avoimuus on perussuomalaisille tärkeää.

Talousvaliokunta antaa oman lausuntonsa valinnanvapauden osalta.

SUOMEN UUTISET