Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio on tänään toimittanut oikeuskanslerille kantelun liittyen YK:n GCM-siirtolaisuussopimuksen käsittelyyn.

Suomen perustuslain 94 §:n mukaan merkitykseltään huomattava sopimus vaatii eduskunnan hyväksynnän. Tavion mukaan eduskunta sivuutettiin, kun valtioneuvosto ei perustuslain 94 §:n vastaisesti ole hankkinut asiaan eduskunnan hyväksyntää.

Pitäisi tuoda eduskunnan käsittelyyn

Tavio pyytää oikeuskansleria puuttumaan pikaisesti valtioneuvoston perustuslakia rikkovaan toimintaan.

Tavion mielestä GCM-sopimus on selvästi perustuslain tarkoittamalla tavalla merkitykseltään huomattava ja niinpä asia pitäisi tuoda eduskuntaan päätöksentekoasiana. Sopimustekstiin on mm. kirjattu kansallisten lainsäädäntöjen ”tarkistaminen” ja YK:n omassa piirissä on eri yhteyksissä korostettu sopimuksen tärkeyttä.

Sopimus on poliittisesti sitova

Suomessa on julkisuudessa väitetty, että GCM-sopimus ei tuo uusia velvollisuuksia. Tavion mukaan nämä väitteet ovat luonteeltaan poliittisia ja opposition näkökulmien mitätöimiseen pyrkivää vähättelyä.

– Asiantuntijat ovat ymmärtääkseni yhtä mieltä siitä, että sopimus on poliittisesti sitova. On hyvin erikoista väittää sen olevan poliittisesti sitova, mutta että se ei muka kuitenkaan johtaisi lakimuutoksiin tai määrittelisi lainsäädäntöä, Tavio sanoo.

Vakavia vaikutuksia demokratiaan

Tavion mielestä sillä, että opposition vaikutusmahdollisuuksia kavennetaan eduskunnan perustuslaillinen päätöksentekovalta sivuuttamalla, voi olla demokratiaan vakavia vaikutuksia.

– Nyt käsillä oleva eduskunnan sivuuttaminen maahanmuuttopolitiikasta päätettäessä kansainvälisesti sopimalla on merkittävä ennakkotapaus Suomessa, Tavio sanoo.

SUOMEN UUTISET