Vesa-Matti Saarakkalan (ps.) mukaan kehysriihipäätökset ovat lapsiperheiden kannalta taloudellisesti negatiivisia, ja niillä on myös kielteisiä väestörakenteeseen liittyviä välillisiä vaikutuksia. Valtiovallan viesti on hänen mukaansa omiaan lisäämään epävarmuutta harkittaessa perhekoon kasvattamista.

– On pelättävissä, että yhä useampi nuori kokee, ettei yhteiskunnan mielestä perheen perustaminen ja sen koon kasvattaminen ole valtiovallan näkökulmasta tärkeimpien asioiden joukossa. Perheen taloudellinen tukeminen konkreettisesti vähenee mm. lapsilisäleikkausten seurauksena. Takaraivoon iskostuu ajatus, että lapset ovat taloudellinen riski ja kustannuserä, Saarakkala kertoo.