Sadalla koehenkilöllä tehty tutkimus osoitti 30 minuutin saunomisen alentavan verenpainetta ja lisäävän verisuonten joustavuutta. Saunominen myös nosti sykettä keskiraskaan liikunnan tavoin.

Monessa suomalaisperheessä lämpiää tänään lauantaina sauna. Suomalaiset ovat aina tienneet, että saunominen on terveellistä, mutta nyt tätä käsitystä vahvistaa myös kokeellinen tutkimus.

Itä-Suomen yliopiston tutkijat selvittäneet koeasetelmassa, millaisten fysiologisten mekanismien kautta saunan lämpöaltistus voi vaikuttaa terveyteen.

Tutkimusryhmä on jo aiemmin osoittanut, että säännöllinen saunominen on yhteydessä muun muassa vähentyneeseen sydänsairauksien, sydänperäisten äkkikuolemien, verenpainetaudin sekä Alzheimerin taudin ja dementian riskiin. Runsaalla saunomisella on havaittu yhteys myös pienempään hengityselimistön sairauksien riskiin.

Uudessa kokeellisessa tutkimuksessa testattiin 30 minuutin saunomisen vaikutuksia elimistöön sadalla koehenkilöllä. Tavoitteena oli selvittää erityisesti verisuonten joustavuuden ja verenpaineen laskun osuutta saunomisen tuottamissa terveyshyödyissä.

Suonen joustavuus mitattiin kaula- ja reisivaltimolta ennen saunomista, saunan jälkeen ja 30 minuutin palautumisen jälkeen. Kokeellisessa tutkimuksessa käytetty valtimoiden seinämän joustavuuden mittaus on saunaympäristössä uusi menetelmä.

Keskimääräinen yläpaine laski 30 minuutin saunomisen johdosta tasolta 137 tasolle 130 ja alapaine tasolta 82 tasolle 75 mmHg.

Yläpaine pysyi alhaisemmalla tasolla vielä 30 minuutin kuluttua saunomisesta. Sydämen sykkeen havaittiin saunomisen aikana nousevan kuten keskiraskaassa liikunnassa. Elimistön lämpötila nousi saunomisen aikana noin kaksi astetta. Tulokset valottavat, millaisten fysiologisten mekanismien kautta väestötasolla havaitut saunan lämpöaltistuksen tuottamat terveyshyödyt voivat syntyä.

Tulokset saunomisen vaikutuksista elimistöön julkaistiin Journal of Human Hypertension -lehdessä.

Suomen Uutiset