Suomen Perustan Taloustutkimukselta tilaama kysely kertoo, että 46 prosenttia suomalaisista olisi valmis lopettamaan pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisen ja tukemaan sen sijaan pakolaisia pakolaisleireillä. Vastaajista 41 % vastusti ajatusta ja 13 % ei osannut sanoa kantaansa.

Kyselyssä tiedusteltiin, mitä mieltä vastaaja on seuraavasta ehdotuksesta: Suomi lopettaa turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten vastaanottamisen ja siirtää tästä vapautuvia resursseja pakolaisten auttamiseen pakolaisleireillä.

Enemmistö perussuomalaisten (84 %), kokoomuksen (59 %) ja kristillisdemokraattien (55 %) kannattajista haluaisi lopettaa kokonaan humanitaarisen maahanmuuton ja siirtää auttamisen tapahtumaan pakolaisleireille.

Osa vihervasemmistostakin lopettaisi

Keskustan kannattajista tähän olisi valmis puolet (50 %) ja Nyt-liikkeen kannattajista vajaa puolet (43 %). SDP:n kannattajista ehdotusta kannatti reilu kolmannes (36 %), RKP:n kannattajista reilu neljännes (27 %) ja vihreiden (22 %) sekä vasemmistoliiton (21 %) kannattajista noin viidennes.

Tiedonkeruu tehtiin puhelinhaastatteluna 27.11.-7.12.2023 välisenä aikana. Tutkimukseen vastasi 1014 henkilöä. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi. Tilastollinen virhemarginaali on 95 %:n luotettavuustasolla koko otoksesta suurimmillaan noin ± 3,2 prosenttiyksikköä.

Lisää aiheesta Suomen Perustan verkkosivuilla.

SUOMEN UUTISET