Eduskunnassa käsitellään terrorismirikoksia koskevan lainsäädännön muuttamista. Ehdotetun muutoksen myötä terroristiryhmien toimintaan osallistuminen olisi jatkossa laajemmin kriminalisoitua. Lakivaliokunnan perussuomalaisten puheenjohtaja Leena Meri pitää esitystä oikeansuuntaisena, mutta riittämättömänä.

Ehdotetun muutoksen mukaan rangaistavaa olisi sellaisen terroristiryhmän toiminnan kannalta olennaisen tehtävän hoitaminen, joka konkreettisesti edistää tai auttaa terroristiryhmän tavoitteena olevien rikosten tekemistä tai muuten vaikuttaa myönteisesti rikollisiin toimintamahdollisuuksiin.

Perussuomalaiset ovat pitäneet esitystä oikeansuuntaisena, mutta riittämättömänä. Valmistelun aikana lakivaliokunnan perussuomalaiset ovat nostaneet esiin sellaisia epäkohtia, joihin käsittelyssä oleva muutos ei vaikuta.

– Uudistus on tarpeellinen, mutta esitetty uudistus ei puutu esimerkiksi siihen, että äidit ottavat lapsensa matkaan ja menevät terroristien alueelle tekemään kotitaloustehtäviä ja siten auttavat terroristisen toiminnan toteuttamista, asian valmisteluun lakivaliokunnan puheenjohtajana osallistunut Leena Meri huomauttaa.

Ei mikään partiolaisten leiri

Meri huomauttaa, että kyse ei ole partiolaisten leiristä, jossa vain sattuu olemaan mukana rikollinen siipi, vaan koko toiminta perustuu terroristiseen toimintaan. Kukaan ei ole toiminnassa mukana vahingossa.

– Toiminnassa mukana oleminen jo itsessään edistää terroristisen ideologian toteuttamista, joten on kestämätöntä, että Suomen lainsäädännöllä ei jatkossakaan voida puuttua niin sanottujen Isis-vaimojen toimintaan, kun henkilö voi vedota siihen, että hän hoitaa vain lapsia ja tekee ruokaa perheelle.

– Esimerkiksi Norjassa henkilön on katsottu osallistuneen terroristiseen toimintaan pitäessään huolta lapsista, tehdessään ruokaa ja pestessään pyykkiä. Siellä tuomittu rangaistus oli kolme ja puoli vuotta vankeutta. Sen sijaan Suomessa tällainen oleskelu ei ole jatkossakaan rangaistava teko, joten vastaavia tuomioita ei tulla määräämään, Meri toteaa.

Kansalaisuus tulisi poistaa ehdotettua tehokkaammin

Terrorismirikoslainsäädännön käsittelyn yhteydessä käsitellään myös kansalaisuuslain muuttamista siten, että kansalaisuuden voisi menettää maanpetos-, valtiopetos tai terrorismirikokseen syyllistymisen perusteella, jos henkilö on tuomittu vähintään kahden vuoden pituiseen vankeus- tai yhdistelmärangaistukseen. Nykytilanteeseen nähden ehdotus on oikeansuuntainen, sillä nykyisin kansalaisuuden voivat menettää yli kahdeksan vuoden tuomion saaneet.

– Perustellumpaa olisi se, että kansalaisuus poistettaisiin jo tuomion perusteella ilman rangaistuksen pituutta koskevaa edellytystä. Terroristiseen toimintaan osallistuminen on jo itsessään anteeksiantamaton teko, eikä Suomen kansalaiselta voida hyväksyä minkäänlaista terroristiseen toimintaan osallistumista, Meri toteaa.

Kokoomuksen teot eivät vastaa puheita

Lakivaliokunnassa perussuomalaisten mielipiteeseen yhtyi kaksi muiden puolueiden edustajaa. Esimerkiksi valiokunnan kokoomuslaisista jäsenistä yksi oli perussuomalaisten kanssa samoilla linjoilla, mutta kaikki eivät aloitetta allekirjoittaneet.

– Voidaan vain arvailla, millä vakavuudella muut puolueet suhtautuvat näihin ilmiselviin lainsäädännön puutteisiin. Välillä kokoomuslaiset vaikuttavat puolustavan suomalaisten etua, mutta tässäkin tilanteessa huomataan, että teot eivät vastaa puheita, Meri hämmästelee.

Suomen Uutiset