Hallitus esittää al-Holin tapauksen johdosta muutoksia terrorismirikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Lakivaliokunnan perussuomalaiset, puheenjohtaja Leena Meri sekä jäsenet Mari Rantanen ja Sebastian Tynkkynen, ovat hallituksen kanssa yhtä mieltä siitä, että terrorismilainsäädäntö kaipaa uudistamista. Perussuomalaisten valiokuntaryhmän mukaan sääntelyyn on kuitenkin jäämässä aukkoja.

– Kiristykset lainsäädäntöön ovat tervetulleita ja perussuomalaisten peräänkuuluttamia jo ennen al-Holin tapaustakin. Rangaistavuuden piiristä ovat kuitenkin jäämässä ulos sellaiset terroristiryhmän henkilöt, jotka eivät osallistu toimintaan aktiivisesti. Näytön kerääminen on vaikeaa, ja tuskin kukaan myöntää itse osallistuneensa terrorismiin. Isis-vaimoja ei siis todennäköisesti tuomittaisi tämänkään lakimuutoksen perusteella, Leena Meri kertoo.

Terroristien tulisi menettää myös kansalaisuutensa

Perussuomalaiset näkevät, että terrorismin rikoslakia koskevan sääntelyn ohella myös kansalaisuuslain muutostarpeet tulisi käydä läpi samassa yhteydessä.

– Suomen kansalaisuuden voi menettää ainoastaan kaksoiskansalainen, joka syyllistyy rikokseen, josta on säädetty ankarimmaksi rangaistukseksi vähintään kahdeksan vuotta vankeutta ja josta henkilö on saanut vähintään viiden vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen. Terrorismirikoksissa rangaistus on käytännössä sakosta kahteen vuoteen vankeutta. Todellisuudessa terroristit eivät menetä Suomen kansalaisuuttaan, Mari Rantanen kyseenalaistaa.

Edes palanneita vierastaistelijoita ei ole saatu tuomittua

Kansainvälisesti eroja löytyy siinä, kuka tulkitaan terroristijärjestön jäseneksi. Esimerkiksi Saksassa tuomioistuin on katsonut naisen liittyneen Isis-järjestöön, kun hän matkusti neljän lapsensa kanssa Syyriaan elokuussa 2015. Myös muissa Pohjoismaissa Isis-vaimot ovat saaneet tuomioita.

– Edes tänne palanneita vierastaistelijoita ei ole saatu tuomittua. Terroristien löysän kohtelun vuoksi Suomi voi joutua vääränlaisen mielenkiinnon kohteeksi. Suomesta ei saa tulla terroristien turvasatamaa Euroopassa, Sebastian Tynkkynen vetoaa.

Ulkomaille lähteneiden terroristien oleskeluvat peruutettava

Lakivaliokunnan perussuomalaisryhmä kiinnittää huomiota myös oleskelulupien perumiseen, jota ei tällä hetkellä voi tehdä ilman ulkomaalaisen läsnäoloa Suomessa.

– On aivan käsittämätöntä, että terroristiksi ulkomaille lähteneen oleskelulupaa Suomessa ei voida peruuttaa ennen kuin henkilö on palannut. Oleskelulupa pitää voida peruuttaa ja maahantulokielto asettaa jo ulkomailla oleskelun aikana ilman asianomaisen läsnäoloa, kun hänelle on varattu kohtuullinen tilaisuus tulla kuulluksi, kolmikko toteaa.

Valiokuntakäsittelyssä perussuomalaisten näkemyksiin yhtyivät kristillisdemokraatit ja osa kokoomuksen valiokuntaryhmästä.

Suomen Uutiset