YK:n lapsen oikeuksien komitean tuoreen ratkaisun mukaan Suomi olisi velvollinen myöntämään hyvityksiä al-Holin vankileirillä Syyriassa olevien omaisille siitä, että Suomi on laiminlyönyt al-Holissa olevien lasten oikeuksia. Ratkaisun taustalla näyttäisi kuitenkin olevan Suomen komitealle aiemmin toimittama vastaus, josta ei käy ilmi se, että asiaan liittyy lasten huoltajien yhteistyöhaluttomuus.

YK:n lapsen oikeuksien komitea antoi äskettäin ratkaisun Suomea vastaan tehdyssä valitusasiassa, joka koskee al-Holin leirillä Syyriassa olleita suomalaislapsia. Valituksen olivat tehneet eräiden al-Holin leirillä olleiden lasten sukulaiset.

Komitean päätöksen mukaisesti Suomi on rikkonut lapsen oikeuksien sopimusta ja siten velvollinen myöntämään asianmukaisen hyvityksen valittajille ja lapsiuhreille heidän kärsimistään loukkauksista.

Lapsen oikeuksien komitea on asiantuntijaelin, joka valvoo YK:n piirissä laadittua lapsen oikeuksien sopimusta, joka on myös Suomessa lakina voimassa. Komitea ei kuitenkaan ole tuomioistuin, eivätkä sen päätökset suoraan velvoita Suomea ryhtymään toimiin.

Tulijoita jo kaksi vuotta sitten

Komitea katsoo päätöksessään, että Suomella on kyky suojella lapsia ryhtymällä toimenpiteisiin heidän palauttamisekseen leiriltä tai tarjoamalla konsuliapua, mutta lapsia ei ole haettu pois.

Mediatietojen mukaan osa leirillä olevien lasten Suomessa olevista omaisista on nyt hakenut korvauksia Suomen valtiolta tai ryhtynyt selvittämään mahdollisuutta saada korvauksia.

Suomeen kuitenkin saapui jo joulukuussa 2020 valtion avustamana kuusi lasta ja kaksi naista al-Holin leiriltä. Ulkoministeriön mukaan lasten kotiuttaminen ilman lasten äitejä ei olisi tuolloin ollut mahdollista.

Perussuomalaiset kuitenkin kritisoi ratkaisua tuoreeltaan ja huomautti, että monilta muilta mailta, kuten Ranskalta, on hyvin onnistunut se, että vain lapset tuodaan.

– En tiedä, onko Suomi edes yrittänyt velvoittaa näitä naisia, jotta vain lapset olisivat päässeet Suomeen. Onko sellaista edes yritetty? Meillehän on vain kerrottu, että erottaminen ei ole mahdollista, perussuomalaisten nykyinen puheenjohtaja Riikka Purra kysyi tuolloin.

Suomi tehnyt kaiken voitavansa

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tannerin mukaan mitään korvauksia al-Holin leirillä olleiden lasten sukulaisille ei tulla maksamaan, koska Suomi on tehnyt kaiken voitavansa, että lapset saataisiin Suomeen.

Tannerin mukaan kaikkia lapsia ei ole voitu tuoda Suomeen siitä syystä, että osa heidän kanssaan leirillä olleista huoltajista ei ole halunnut palauttamista Suomeen.

Asiasta on hankalaa saada tarkempaa tietoa, koska hallituksen sisällä tapahtuvaa al-Hol-hanketta on alusta saakka leimannut salamyhkäisyys ja tiedon pimittäminen. Ulkoministeriö on jo aiemmin kieltäytynyt esimerkiksi julkistamasta asiakirjoja ja kuluihin liittyviä tositteita, joista ilmenee yksityiskohtaisemmat tiedot Suomeen kuljetettavien henkilöiden kotiutuskustannuksista.

Ulkoministeri Pekka Haavistolle (vihr) al-Hol-hanke on ollut erityisen läheinen, ja perustuslakivaliokunta totesi joulukuussa 2020 Haaviston rikkoneen lakia yrittäessään junailla ihmisiä al-Holin leiriltä Suomeen.

Suomen vastauksessa komitealle puutteita

YK:n lapsen oikeuksien komitean jäsenen, professori Ann Skeltonin Ylelle kertoman mukaan komitean tuoreen päätöksen taustalla on myös se, että Suomi ei ole tuonut esiin vastauksissaan komitealle sitä, että ”äitien” haluttomuus palauttamiseen sekä haluttomuus olla tekemisissä Suomen valtion edustajien kanssa on ollut esteenä Suomen toimimattomuudelle. Eli Suomen ulkoministeriö ei riittävän selväsanaisesti ole kertonut vastauksessaan, että lasten kanssa leirillä olevat huoltajat eivät halua Suomeen palauttamista. Skeltonin mukaan ”äitien” haluttomuus olisi saattanut olla pätevä argumentti.

Skeltonin mukaan, jos ”äidit” todella kieltäytyvät palaamasta, Suomen pitäisi tai olisi pitänyt selvittää, sallisivatko nämä lasten tuomisen Suomeen yksin tai voiko lapsia erottaa äideistä. Käytännössä kumpaakaan vaihtoehtoa ei ole voitu tähän mennessä toteuttaa.

SUOMEN UUTISET