Viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että suomalaiset ovat eriarvoisia lain edessä. Vakuutusoikeus on saanut arvostelua vuosien ajan puolueellisista ja vääristä päätöksistä, työkykynsä tapaturmaisesti tai ammattitaudin vuoksi menettäneen kansalaisen ääni ei kuulu. Vakuutusyhtiöiden prosessit on avattava ja järjestelmän puutteet on tuotava päivänvaloon. Lainsäädännön tai valvonnan on puutteisiin on puututtava välittömästi.

Vakuutusoikeuden ylilääkäri Eero Hyvärisen ero tehtävästään osoittaa, että julkisuudessakin käyty

keskustelu Vakuutusoikeuden ja vakuutusyhtiöiden päätöksien oikeudenmukaisuudesta ja oikeudellisuudesta on totuudenmukaista. Vakuutusoikeus ei toimi lain hengen mukaan.

KKO:n presidentti Pauliine Koskelo otti asian puheeksi kesäkuussa ja sanoi, ettei nykytilanne ole tyydyttävä yksittäisen ihmisen oikeusturvan kannalta. KKO on käsitellyt 32 vakuutusoikeuden juttua vuosina 2010-2011, joista useissa tapauksissa tuomio on muuttunut vahingoittuneen tai ammattitaudista kärsivän valittajan hyväksi.  Samassa yhteydessä Vakuutusoikeuden johtava ylituomari Juha Pystynen kertoo, että he ovat huomanneet KKO:n ratkaisseen lukuisia juttuja valittajien hyväksi.

– En osaa vastata, miksi linja on siellä yhtäkkiä muuttunut. Vakuutusoikeuden linjat ovat pysyneet aika samoina vuosien mittaan, Pystynen sanoo.

 Asiantuntijat kriittisiä vakuutusoikeutta kohtaan

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tämän vuoden aikana ollut aktiivinen Vakuutusoikeuden toiminnan selvittämisessä. Järjestimme kesäkuussa pienoisseminaarin ”Saako tapaturmaisesti vahingoittunut oikeutta?” Kansalaisinfossa. Seminaarissa oli mukana asiantuntijoina dosentti Olli Tenovuo, OTL Vesa Laukkanen, ylituomari Juha Pystynen sekä kolme tapaturmaisesti vammautunutta, järjestelmän loukkuun jäänyttä henkilöä. Seminaari osoitti, että Suomessa tapaturmaisesti vahingoittunut tai ammattitaudin takia työkykynsä menettänyt ei saa oikeutta.

Seminaarissa neurologian ja neurotraumatologian dosentti Olli Tenovuo tiivisti nykyisen oikeusjärjestelmän ongelmat.

–  Nykyinen korvausjärjestelmä on epätyydyttävä, se ei turvaa kansalaisten oikeudellista asemaa, toimii hitaasti, alistaa lääketieteelliset kiistat maallikoiden tai epäobjektiivisten tahojen ratkaistaviksi, kuormittaa kohtuuttomasti terveydenhuoltoa ja oikeusjärjestelmää sekä estää usein tehokkaasti vammautuneen optimaalisen kuntoutumisen. Valitusprosessit voivat kestää jopa yli 10 vuotta, jos vakuutusyhtiö kiistää korvausvelvollisuutensa näyttötaakka siirtyy vakuutetulle. Vakuutusyhtiöillä on sama harkintavalta myös hoitoihin ja kuntoutukseen. Yksittäisen ihmisen mahdollisuudet selvitä vakuutusyhtiöitä ja vakuutusoikeutta vastaan ovat heikot jo taloudellisten syiden takia.

Tenovuo otti esille myös järjestelmän kummallisuuksia:

– Päätöksissä voidaan todeta: ”Vamma voinut aiheutua sairaudesta, joka on perusteellisista tutkimuksista huolimatta jäänyt löytymättä” tai että: ”Alkuvaiheiden dokumentteja on pidettävä luotettavimpana”.

– Miksi vakuutusoikeuden käsittely on salainen 80 vuoden ajan?

– Miksi vakuutuslääkärit on vapautettu rikosoikeudellisesta vastuusta?

 Oikeustieteen lisensiaatti Vesa Laukkanen puolestaan on vienyt onnistuneesti vakuutusyhtiöiden

hylkypäätöksiä liikennevahinkotapauksissa läpi käräjäoikeuksien kautta. Hän on voittanut tähän asti kaikki lähes 100 juttuaan. Tämä jo osoittaa, että vakuutusyhtiöiden ja Vakuutusoikeuden tekemät tapaturma ja ammattitauti asioissa ovat erittäin kummallisia ja kansalaisen oikeuksia poljetaan.

Vakuutusoikeuden toiminnan puutteet selvitettävä

Vakuutusyhtiöiden ja Vakuutusoikeuden prosessit on avattava ja puolueettoman tahon on selvitettävä pikaisesti järjestelmän puutteet. Nyt järjestelmä on alistanut ja jakanut vääriä tuomioita vuosien ajan tuhansille ihmisille, samalla tehden heidän ja perheidensä elämän lähes mahdottomaksi. Taloudellisen vahingon lisäksi potilaille on aiheutettu suunnattomia fyysisiä ja henkisiä kärsimyksiä.  Voidaan myös kysyä: Kuka korvaa väärien päätösten aiheuttamat taloudelliset vahingot potilaille? Väärinkäytöksille on tehtävä loppu, vahingoittunut ihminen ei voi olla vakuutusyhtiön pelinappula.

Vakuutusyhtiöiden voiton tavoittelu ei voi mennä ihmisen kuntoutuksen ja oikeudenmukaisen kohtelun edelle. Vakuutusyhtiöt siirtävät tällä hylky-järjestelmällään vastuun yksittäisen ihmisen, perheen, yhteiskunnan ja KELA:n piikkiin. Vakuutusyhtiöiden menettely muistuttaa euroalueen pankkien pelastusoperaatiota, pankit keräävät voitot ja tappiot sosialisoidaan.

Lähteet: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030132

(Teksti on julkaistu Perussuomalainen-lehdessä 14/2012)

Jari Lindström
kansanedustaja (ps)