Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tänään yksimielisesti nimennyt tuoreen kansanedustajan Lulu Ranteen ehdokkaakseen Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi. Lopullisen valinnan tekee eduskunta.

Kansanedustaja Lulu Ranne Hämeenlinnasta pitää nimitystään todella mieluisana jo siitäkin syystä, että hänellä on Pohjoismaiden välisen yhteistyön edistämisestä yli kymmenen vuoden kokemus valtionhallinnon siviilityönsä puitteissa.

Hänen tehtäviinsä on kuulunut muun muassa erilaisten yhteistyöverkostojen ja -hankkeiden rakentaminen Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhteistyötä on tehty valtioiden, aluehallinnon sekä paikallishallinnon eri organisaatioiden välillä erityisesti ympäristöriskien hallinnassa ja aluekehityksessä.

– Pohjoismaiden välinen yhteistyö on kansainvälisesti todella keskeinen asia. Se lisää vakautta ja turvallisuutta, koska eihän maailmassa ole muita samanlaisia maaryppäitä kuin Pohjoismaat, Ranne sanoo.

Suomalainen koulutus arvostettua Pohjoismaissa

Ranne on koulutukseltaan diplomi-insinööri, ja nuoruudessaan hän on opiskellut ylioppilaaksi Ruotsissa, eli hän on aidosti kaksikielinen. Hänellä on myös erinomainen englanninkielen taito. Ranne liikkuu siis pohjoismaisten yhteistyökumppaniensa joukossa kuin kala vedessä, kuten baltialaistenkin kanssa.

Ranteen mielestä pohjoismaisen yhteistyön arvostusta pitäisi lisätä myös Suomessa, sillä kaikki eivät aina osaa antaa sille riittävästi arvoa verrattuna moniin muihin Pohjoismaihin. Esimerkiksi Ruotsissa pohjoismainen yhteistyö on hyvin arvostettua.

– Esimerkiksi suomalaista koulutusta ihaillaan kovasti muissa Pohjoismaissa. Toivottavasti uuden hallitusohjelman myötä ei siihen asiaan tule kovin paljon takapakkia, Ranne pohtii.

Yhteisöllisyys ja toisten arvostaminen tärkeää

Tulevassa roolissaan Ranne painottaa yhteisöllisyyttä sekä sitä, että ainakin toistaiseksi Pohjoismaat ovat vielä maailman tasa-arvoisimpia, puhtaimpia ja turvallisimpia maita. Tilanne ei ole itsestäänselvyys, vaan sen säilyttämiseksi ja parantamiseksi on tehtävä jatkuvasti yhteistyötä.

Esimerkiksi digitaalisen puolen yhteistyön vahvistamiseen Pohjoismaissa kannattaa panostaa, samoin vapaan liikkuvuuden vahvistamiseen nimenomaan Pohjoismaiden sisällä, jossa se vielä on suhteellisen turvallista.

Turvallisuuteen liittyen on positiivista, että kansallismieliset puolueet Pohjoismaissa menestyivät hyvin eurovaaleissa.

– Tärkeää on osaamisen, hyvien mallien ja ideoiden jakaminen, toisten arvostaminen ja yhteisöllisyys. Vastakkainasettelua ei kannata luoda turhissa asioissa. Pohjoismainen yhteisöllisyys on aivan mahtava juttu, Ranne sanoo.

MIKA MÄNNISTÖ