Mitä sosiaaliperusteinen maahanmuutto todellisuudessa maksaa suomalaisille veronmaksajille? Tästä saadaan vihdoin selkoa Tuumaustunnilla maanantaina 18.3.2019 klo 11.00 alkaen. Tuoretta tutkimusta ja tutkimuksen perusteella tehtäviä poliittisia johtopäätöksiä esittelevät puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo, toiminnanjohtaja Simo Grönroos ja tutkija Samuli Salminen.

Pitkään odotettu tutkimus Maahanmuutto ja Suomen julkinen talous: Osa 2: Elinkaarivaikutukset: Suomi, Irak ja Somalia’on valmistunut.

Laajassa tutkimuksessa tarkastellaan Somaliasta ja Irakista tulevien maahanmuuttajien elinkaarivaikutuksia julkisen talouteen ja verrataan niitä suomalaisiin. Uraa uurtavassa tutkimuksessa tuodaan ensimmäistä kertaa esiin Irakista ja Somaliasta tulevien maahanmuuttajien – maksettujen verojen, saatujen tulonsiirtojen ja käytettyjen julkisten palveluiden – aiheuttama nettovaikutus Suomen julkiselle taloudelle koko elinkaaren aikana.

Tuumaustunti lähetetään suorana Youtube-lähetyksenä maanantaina 18.3 klo 11.00 alkaen.

Tutkimus perustuu Tilastokeskuksen ja THL:n keräämiin henkilötason rekisteriaineistoihin. Siinä on otettu huomioon muun muassa muuttajien maksamien verojen, saamien tulonsiirtojen ja käyttämien julkisten palveluiden vaihtelu maassaoloajan ja iän mukaan, keskimääräinen eliniänodote, poismuuton todennäköisyys sekä toisen polven maahanmuuttajien vaikutukset.

Tutkimus tarjoaa olennaista tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi Irakista ja Somaliasta tulevien maahanmuuttajien pitkän aikavälin vaikutuksesta Suomen julkiseen talouteen.

Tervetuloa seuraamaan Tuumaustuntia!

SUOMEN UUTISET