Suomen Perustan tänään julkaiseman tutkimuksen mukaan Suomeen muuttava 20–24–vuotias somali tai irakilainen käyvät hyvin kalliiksi veronmaksajalle. Jokaisesta tällaisesta maahanmuuttajasta kertyy heidän elämänsä aikana veronmaksajille keskimäärin noin miljoonan euron lasku.

Irakissa ja Somaliassa syntyneitä maahanmuuttajia ei kannattaisi ottaa ollenkaan Suomeen, jos maahanmuuttopolitiikalla halutaan maksimoida julkisen talouden hyöty.

Maahanmuuton todellisia kustannuksia on hankala selvittää, koska tiedot on hajautettu, eikä kaikkia tietoja ole edes saatavilla, kun huomioidaan myös maahanmuutosta aiheutuvat erinäiset epäsuorat ja välilliset kulut.

Valtion budjettiin kirjattu vain minimi

Valtion budjetista löytyvät maahanmuuton menot muodostavat vain noin 4–6 prosenttia koko maahanmuuttajan elinkaaren yli karttuvasta keskimääräisestä negatiivisesta nettovaikutuksesta.

Suomeen tuli vuonna 2015 yli 32 000 turvapaikanhakijaa. Pakolaiskriisin jälkeisenä vuotena 2016 valtion budjetissa varattiin yhteensä noin 750 miljoonaa euroa pakolaisten vastaanottamiseen (620 miljoonaa) ja kotouttamiseen (134 miljoonaa).

Nämä ovat ainoita lukuja valtion budjetissa, jotka on eritelty suoraan maahanmuuttoon – mutta ne koskevat vain muutamaa ensimmäistä maassaolovuotta, eikä niissä huomioida Suomeen jäävän maahanmuuttajan todellisia kustannuksia veronmaksajalle.

Maahanmuutto murentaa palvelujen rahoitusta

Perussuomalaisten työmies Matti Putkonen sanoo suoraan, että maahanmuuton todellisia kustannuksia on haluttu piilotella.

– Kun olemme puhuneet maahanmuutosta solidaarisuutena, vetoamme usein ihmisoikeuskysymyksiin. Samalle kuitenkin kaivamme kuoppaa muun muassa tämän yhteiskunnan niille rakentajille, jotka tarvitsevat hoitoa ja apua elämässä selviytymiseen.

– Maahanmuutto murentaa yhteiskunnan palvelujen rahoituksen pohjaa, joten maahanmuuton kustannusten läpinäkyvyys olisi saatava kuntoon, Putkonen sanoo.

SUOMEN UUTISET