– Haittamaahanmuutto luo suuria taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia vastaanottavissa maissa, kuten Suomessa. Perussuomalaisten tavoitteena on myös korjata jo olemassa olevaa maahanmuutto-ongelmaa edistämällä sellaisten ihmisten paluumuuttoa, jotka eivät tosiasiallisesti ole suojelun tarpeessa, Jussi Halla-aho painottaa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentaarikko Jussi Halla-aho linjasi Työmiehen tuumaustunnilla maanantaina, kuinka perussuomalaisten tärkeä periaate on julkisen rahankäytön priorisoiminen.

– Tässä suhteessa perussuomalaiset eroavat kaikista muista puolueista. Meille Suomi on suomalaisten rakentama ja suomalaisille kuuluva maa. Julkinen valta on vastuussa ennen kaikkea suomalaisista. Sen sijaan kaikki muut puolueet kannattavat haittamaahanmuuton jatkamista tai jopa moninkertaistamista sekä kehitysapumenojen kaksinkertaistamista, Halla-aho totesi.

Pelleily maksanut jo maltaita

Hän jatkoi, kuinka kyse on miljardiluokan aukosta budjetissa.

– Kyse ei ole vuoden 2015 piikistä turvapaikanhakijamäärissä vaan pitkään jatkuneesta, kumuloituvasta väestökehityksestä. Kukaan ei kysy, mistä nämä rahat otetaan. Samaan aikaan riidellään pikkurahoista, kun kyse on esimerkiksi tieverkon ylläpidosta, vanhusten inhimillisestä hoidosta, eläkeläisköyhyydestä tai homekouluista. Ja kyllä: nämä asiat ovat vastakkain.

– Syksyllä 2015 pääministeri Juha Sipilä (kesk.) esitti avoimen kutsun, joka uutisoitiin lähes reaaliajassa Lähi-idässä. Silloinen sisäministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi, että on rasismia kyseenalaistaa Ruotsin kautta tulleiden turvapaikkaturistien motiiveja. Tästä pelleilystä koitui veronmaksajalle pelkkinä vastaanottokeskuskuluina yli puolen miljardin euron lasku, Halla-aho sanoi.

Julkisen vallan ehkäistävä ongelmia

Halla-aho linjasi, kuinka perussuomalaisten tavoitteena on lopettaa haittamaahanmuutto kokonaan.

– Se ei ole ratkaisu maailman pakolaisongelmiin, mutta se luo suuria taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia vastaanottavissa maissa, kuten Suomessa. Lisäksi perussuomalaisten tavoitteena on edistää jo olemassa olevan maahanmuutto-ongelman korjaamista edistämällä sellaisten ihmisten paluumuuttoa, jotka eivät tosiasiallisesti ole suojelun tarpeessa ja jotka eivät ole integroituneet suomalaiseen yhteiskuntaan.

– Kuten olen ennenkin monesti sanonut, perussuomalaiset on Suomen poliittisin puolue. Meidän arvopohjamme on se, että Suomen valtio on suomalaisten edunvalvontakoneisto. Meidän mielestämme julkisen vallan tehtävä on ehkäistä ja ratkaista ongelmia, jotta itsenäiset kansalaiset voivat mahdollisimman vapaasti ja turvallisesti elää omaa elämäänsä ja toteuttaa omia visioitaan, Halla-aho painotti.

PS hallitukseen riittävän vahvalla kannatuksella

Haittamaahanmuuton lopettaminen perussuomalaisten tavoitteiden mukaisesti edellyttää perussuomalaisten osallistumista seuraavaan hallitukseen. Vaikka vanhat puolueet ovat jo etukäteen irtisanoutuneet hallitusyhteistyöstä perussuomalaisten kanssa, Halla-aho muistutti, kuinka hallituskelpoisuuden määrittelee viime kädessä vaalitulos ja se, mikä on tarkoituksenmukaista.

– Kokoomuksen ja keskustan puheet perussuomalaisten sulkemiselle pois hallituksesta ovat vaalipropagandaa, joka suunnattu äänestäjiämme vastaan. Perussuomalaiset ovat hallituksessa riittävän vahvalla kannatuksella.

– Vahvuutemme on se, että emme ole perinteinen oikeisto-vasemmisto-puolue. Pystymme siis monilla politiikan sektoreilla yhteistyöhön. Kansallisen edun puolustaminen on hyvin yhteen sovitettavissa sekä oikeiston että vasemmiston kanssa. Voimme siis tehdä yhteistyötä moneen suuntaan, Halla-aho sanoi.

Nettoveronmaksajien määrä pienenee

Suomella on tulevaisuudessa edessään väestöllisiä haasteita. Kansa ikääntyy ja tarvitsee samalla enemmän tulonsiirtoja.

– Nettoveronmaksajien määrä siis pienenee tulevaisuudessa. Haittamaahanmuutto vain pahentaa näitä ongelmia, ja heikentää tulonsiirtojen rahoituspohjaa.

– Olen varma, että suurin osa suomalaisista ymmärtää taloudelliset realiteetit. Suomalaiset myös ymmärtävät leikkaukset, jos rahaa ei jatkuvasti kipata kohteisiin, joilla ei tekemistä hyvinvoinnin kanssa, Halla-aho sanoi.

Kaikille maahanpääsyyn samat kriteerit

Haittamaahanmuuton Halla-aho määrittelee maahanmuutoksi, joka aiheuttaa nettokustannuksia Suomelle tai turvallisuuteen liittyviä ongelmia.

– Kaikki tietävät, mikä on tällaista maahanmuuttoa. Se on maahanmuuttoa esimerkiksi islamilaisista maista, tämä on tilastollinen tosiasia.

Haittamaahanmuuttoa voidaan Halla-ahon mukaan vähentää asettamalla kaikille maahanpääsyyn samat kriteerit, joista ei tehdä poikkeuksia.

– Humanitaarinen mahanmuutto on vaikutuksiltaan lähes yksinomaan haitallista. Jos keskeisissä humanitaarisissa ryhmissä työllisyysaste on vuodesta toiseen heikko, voidaan todeta, ettei se toimi ja että se on lopetettava.

Huoltosuhteen heikkenemistä ei pidä kiihdyttää maahanmuutolla

Halla-aho muistutti, ettei perussuomalaiset suhtaudu kategorisen kielteisesti kaikkeen maahanmuuttoon.

– Suhtaudumme neutraalisti maahanmuuttoon, joka vaikutuksiltaan neutraalia. Mutta tällaista maahanmuuttoa Suomeen on vain hyvin vähän saatavilla. Voimme tietysti tässä yhteydessä puhua vaikka Intiasta tulevista koodaajista ja muista asiantuntijoista, vaikka tosiasiassa heidänkin kohdallaan kyse on halpatyövoimasta, jonka kustannukset lankeavat veronmaksajille, eli nettovaikutus on negatiivinen.

– Lähtömaan palkkaan nähden Suomen palkka on monelle ruhtinaallinen. Mutta jos sillä palkalla ei voi elää Suomessa pääkaupunkiseudulla, asumiskulut siirtyvät osittain veronmaksajille, eli julkiselle taloudelle tulee kustannuksia tästä. Väestöllisen huoltosuhteen heikkeneminen ei siis ole peruste heikentää huoltosuhdetta sellaisella maahanmuutolla, joka pahentaa huoltosuhdetta edelleen, Halla-aho totesi.

Kehitysapu ei ole johtanut kestäviin tuloksiin

Halla-aho kritisoi myös kehitysapua, joka ei ole johtanut kestäviin tuloksiin.

– Näkemyksemme on, ettei kehitysapu ole tehnyt maailmasta parempaa paikkaa. Kehitysapu ei hillitse, vaan se lisää elintasosiirtolaisuutta ja lamaannuttaa paikallista toimintaa ja taloutta.

Kansainväliset, pakolaisten asemaa säätelevät sopimukset, kuten Geneven sopimus ovat Halla-ahon mukaan sinänsä toimivia, mutta nykyiset ongelmat ovat seurausta sopimusten laveasta tulkinnasta.

– Geneven sopimus on muuten hyvä, mutta ongelmana on sen sisällön venyttäminen ennakkoratkaisuilla. Sopimuksia ei ole aikoinaan kirjoitettu mahdollistamaan massamaahanmuuttoa mantereelta toiselle.

– Pakolaissopimuksia käytetään nykyään tavalla, joka sotii niiden henkeä ja tarkoitusta vastaan. Sopimusjärjestelmä ei siis ole ongelma, vaan sen tulkinnat, Halla-aho painotti.

SUOMEN UUTISET