Maalla asuu onnellisempia ihmisiä kuin kaupungissa, kertoo MTV. Montrealilaisen McGillin yliopiston ja Vancouver School of Economicsin tekemän kyselytutkimuksen mukaan ainakin kanadalaiset viihtyvät paremmin suurkaupunkien ulkopuolella, vaikka kaupunkilaisilla on korkeammat palkat, korkeampi koulutus ja alempi työttömyys.

Tutkimukseen haastateltiin 400 000 ihmistä. Ihmisiä pyydettiin arvioimaan, kuinka onnellisia he olivat elämäänsä.

Tutkijoiden mukaan syynä maaseudun ja pikkukaupunkien asukkaiden suurempaan onnellisuuteen on se, ettei kaupungissa ole samanlaista vahvaa yhteisöä. Kaupunkilaiset eivät tutkimuksen mukaan pitäneet yhtä säännöllisesti yhteyttä perheeseensä ja ystäviinsä kuin maalaiset.

Suomessa on uskomus, jonka mukaan kaupungistuminen on megatrendi, joka toteutuu väistämättä. Tästä oletetusta väistämättömyydestä huolimatta kaupungistumista halutaan tieten tahtoen edistää. Yksi syy kaupungistumiseen on se, että työpaikat syntyvät pääosin yliopistokaupunkeihin.

Etätyö mahdollistaa maalla asumisen

Maalla asuminen on kuitenkin yhä mahdollista työelämän murroksista huolimatta. Liikenneviraston tuoreen tutkimuksen mukaan etätöihin 1-2 kertaa viikossa jäävillä keskimääräinen matkasuorite on jopa 83 kilometriä päivässä, kun kaikkien työntekijöiden työmatkojen keskipituus on 16 kilometriä.

Tutkimuksen mukaan työssäkäyvistä suomalaisista jo 22 prosenttia oli tehnyt etätöitä edellisen viikon aikana. Tekniikan kehittyessä etätyö on yhä useammalle mahdollista.

Tutkijoiden mukaan etätöitä tekevien työmatkat – silloin kun he niitä tekevät – ovat pitkiä. Tutkijat epäilevät syyksi sitä, että haja-asutusalueella kaukana työpaikastaan asuvat tekevät todennäköisesti useammin etätöitä.

Asuminen maaseudulla on siis tulevaisuudessakin mahdollista työelämän murroksista huolimatta – tai pikemminkin juuri niiden ansiosta. Myös autonomiset autot voivat tehdä maalla asumisesta houkuttelevampaa – toimistopäivinä työt voi aloittaa jo autossa, kun robotti ja algoritmit huolehtivat ajamisesta.

Myös metsäteollisuus voi ylläpitää tuotantoa, teollisuutta ja työpaikkoja maaseudulla ja perinteisillä teollisuuspaikkakunnilla, jos muovia opitaan korvaamaan sellulla, kuten Suomen Uutiset kirjoitti hiljattain.

Suomen Uutiset