Maanantain Tuumaustunnilla varapj Riikka Purra ja tutkija Samuli Salminen julkistavat maahanmuuton kuntakohtaisia kustannuksia kuvaavan nettipohjaisen kuntakartan. Tuumaustunti 1.3.2021 klo 12 alkaen suorana Youtube-verkkolähetyksenä.

Tilaisuudessa julkistetaan kuntakohtaiset maahanmuuttokustannukset ja niitä kuvaava interaktiivinen kuntakartta. Suomen Perusta -ajatuspajan tutkija Samuli Salmisella on käytössään jokaisen kunnan tiedot maahanmuuton talousvaikutuksista. Lukuja ei ole koskaan aiemmin julkistettu, vaikka tarvetta olisi ollut.

Ongelmallista kuntien talouden näkökulmasta on se, että maksetut verot jäävät olemattomiksi suhteessa käytettyihin palveluihin lähes kaikissa maahanmuuttajaryhmissä, lähes kaikissa kunnissa. Kuntien lakisääteiset peruspalvelut on katettava kunnallisverotuksella ja valtionosuuksilla. Maahanmuuttajaryhmiltä kerättävät verot eivät alkuunkaan kata aiheutuvia menoja. Rahoitusvaje on viime kädessä katettava joko veronkiristyksillä tai leikkaamalla kunnan tarjoamista palveluista kaikille kuntalaisille.

Tuumaustunnin alkuun varapuheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra pitää kuntiin ja väestöpolitiikkaan liittyvän poliittisen ajankohtaiskatsauksen. Sen jälkeen Suomen Perustan tutkija Samuli Salminen käy esimerkinomaisesti läpi kuntakohtaisia lukuja ja avaa interaktiivisen nettikartan, jossa kuka tahansa voi tarkastella minkä tahansa Suomen kunnan tilannetta.

Tutustu kuntakarttaan täällä >

Verkkolähetys alkaa klo 12.

SUOMEN UUTISET