Kokoomuksen soteuudistukseen ymppäämä valinnanvapauslaki on nyt vastatuulessa kaikkialla. Helsingin kaupunginvaltuusto antoi laista varsin kriittisen lausunnon, joka ei suosittele tämän lain hyväksymistä. Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Mari Rantanen epäilee, onko nykyinen esitys lainkaan toteuttamiskelpoinen.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän mielestä nyt esitettyyn valinnanvapauslakiin liittyy riskejä.

– Suurin riski liittyy siihen että vaarannamme julkisen palveluntuottajan erikoissairaanhoidon päivystyksen asiakassetelipykälällä, kaupunginvaltuutettu Mari Rantanen totesi puheessaan valtuustossa.

Jos julkiselta puolelta palveluverkon laajentuessa lähtee suuri joukko osaajia ympäri maakuntaa yksityisten palveluntuottajien palvelukseen, ei ympärivuorokautista päivystystä Rantasen mukaan voi varmistaa.

– Ajatellaanpa vaikka kirurgeja, joilla olisi jatkossa mahdollisuus valita työaikansa ilman päivystysvelvoitetta ja palkka on sama kuin nyt tai parempi, kumman itse valitsisit. Se, että ylläpidämme kahta järjestelmää ei ole toiminnallisesti eikä taloudellisesti kestävää.

Entä jos suuronnettomuus tapahtuu yöllä?

Ehdotettu valinnavapaus ei Rantasen mukaan ota huomioon tilannetta, jossa terveydenhuollon kysyntä ylittää tarjonnan.

– Juna- tai lento-onnettomuus voi tapahtua yöllä. Mihin potilaat viedään silloin jos julkinen 24/7 päivystys on jouduttu supistamaan tai sopeuttamaan, kuten korrekti ilmaisu tässä yhteydessä lienee. Nämä hoitoa nyt tarvitsevat potilaat eivät voi odottaa. Täällä Uudellamaallakin jouduttaisiin mahdollisesti sulkemaan useita sairaaloita.

Palvelujärjestelmän on Rantasen mukaan jatkossakin kyettävä vastaamaan niin monipotilas-, suuronnettomuus kuin häiriö- ja poikkeustilanteisiin.

– Luonnos ei ota tähän kantaa eikä velvoita yksityisiä palvelutuottajia riittävällä tavalla varautumaan julkisen palvelutuotannon rinnalla. Samaa huolta esitti myös Huoltovarmuuskeskus. Heitä on syytä kuunnella.

Helsingin nyt käsittelyssä oleva lausunto on jo aiemmin tarkoin punnittu sote-lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa.

– Se on tiukka lausunto ja se on tiukka syystä. Tämä lakiesitys on yksinkertaisesti huono, Rantanen sanoo.

– Nyt virheen voi vielä korjata ja pohtia onko valinnanvapaus laisinkaan toteuttamiskelpoinen tällä esityksellä.

Rantasen mielestä voisi olla viisasta perustaa ensin maakunnat, jos niitäkään ylipäänsä tarvitaan, ja sen jälkeen aloittaa valinnanvapauskokeilut muutamassa maakunnassa.

Kokeilu pitäisi Rantasen mielestä tehdä niin, että maakunta itse päättää, mihin se asiakasseteleitä myöntää. Kokemusten pohjalta voi korjata mallin valuvirheet ja vasta sitten on aika laajentaa kokeilua koko maahan.

Suomen Uutiset