Perussuomalaisten kansanedustajat Pirkko Mattila ja Vesa-Matti Saarakkala pohtivat tulevaisuuden palvelu- ja hallintorakennetta. Saarakkala on perustuslakivaliokunnan jäsen ja Mattila kunta-asioista vastaavan hallintovaliokunnan puheenjohtaja. Saarakkala toimii myös kuntalain kokonaisuudistuksen parlamentaarisen seurantaryhmän jäsenenä.

Kahden köyhän liitto ei toimi

Kuntaliitto suhtautuu kriittisesti sote-järjestämislakiin perustuslaillisten ongelmien vuoksi. Uudistusta on kuitenkin vietävä eteenpäin, jotta voidaan turvata laadukkaat palvelut koko maassa. Tällä viikolla EVA esitti piirikuntamallia, jossa väliportaan hallintoa lisäämällä voitaisiin turvata alueelliset palvelut. Juuri päättyneessä Tulevaisuuden kunta -hankkeessa todetaan, että tulevaisuuden kunta voi olla ns. ”kevytkunta”, jolta tietyt järjestämisvastuut on siirretty ylikunnalliselle toimijalle.

– Mikäli kuntayhtymä osoittautuu liian raskaaksi ja demokratian kannalta läpinäkymättömäksi hallintomalliksi, tulisi harkita valtion väliportaan hallintoa Suomeen. Tällä voitaisiin valtion hallintoa keventää, kuntien hartioita leventää ja tuoda päätöksentekoa lähemmäs kansalaisia, Mattila ja Saarakkala toteavat.

– Suomessa on alueita, joissa vahvaa peruskuntaa ei saada keskuskaupungin puuttumisen tai pitkien etäisyyksien vuoksi. Kahden köyhän liitoksesta ei rikasta tule. Myös vastikään eduskunnassa käsittelyssä ollut ns. kuntakokeilulaki tuonee tietoa palvelujen järjestämisestä alueellisesti. Tämä voisi olla alku kokeilla väliportaan hallintoa, jossa suorilla vaaleilla valittu valtuusto käyttää valtaa, kuten Kainuun maakunnan hallintokokeilussa.

Hallitus epäonnistui kuntauudistuksessa

Myös Kuntaliitto on esittänyt piirikuntamallia vaihtoehdoksi vuonna 2011 Sitran selvityksessä. Kuntauudistus ei ole edennyt poliittisten paineitten vuoksi.

– Hallitus epäonnistui ”historiallisessa kuntauudistuksessa”. Tilastotietoa kuntakentältä on varmasti saatu lukuisten selvitysten myötä. Hyviä käytäntöjä ja toimivia rakenteita ei pidä purkaa, kaksikko toteaa.

SUOMEN UUTISET