Avustajakoira on fyysisesti toimintarajoitteisten käyttäjien yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi koulutettu koira, joka avustaa käyttäjäänsä päivittäisissä toimissa. Koira voi olla se ratkaiseva tekijä, joka mahdollistaa vammaisen ihmisen itsenäisen elämän, liikkumisen ja pärjäämisen.

Avustajakoira koulutetaan avustamaan liikuntavammaista henkilöä monissa päivittäisissä toimissa. Avustajakoira toimii liikkumisrajoitteisen henkilön liikkumisen tukena avustaen käyttäjän tarpeen mukaan itsenäisessä seisomisessa, kävelyssä, nousemisessa tai pyörätuolin liikuttamisessa. Avustaja-koira toimii käyttäjänsä apuna monessa, kuten avaa ja sulkee ovia, noutaa käyttäjän ulottuville tavaroita esim. lompakon, puhelimen, tekee hoitajakutsun sekä avustaa riisumisessa ja pukeutumisessa.

Avustajakoira osaa myös erikseen koulutettuna muistuttaa lääkkeiden otosta ja hakea avustettavalle lääkkeet sekä ulkopuolista apua, jos avustettavalle tulee hätätilanne. Näin avustajakoira korvaa suuressa määrin ihmisavustajan tarvetta ja on elintärkeänä apuna, kun muita ihmisiä ei ole paikalla.

Koiran hinta 20 000 euroa

Invalidiliiton avustajakoiratoiminta on auditoitu kansainvälisen avustajakoirajärjestön Euroopan kattojärjestön Assistance Dogs Europe’n toimesta. Lisäksi koirien taitoja, niiden vastaavuutta käyttäjän tarpeisiin sekä koirien hyvinvointia seurataan säännöllisesti toteutettavien terveystarkastusten ja osaamisarvioiden avulla.

Invalidiliitto ostaa avustajakoirat lahjoitusvaroilla, hinta on tällä hetkellä keskimäärin 20 000 euroa. Toimintaa rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella ja lahjoituksilla. Avustajakoiran hankinta on käyttäjälle maksutonta, mutta koiran kuluista vastaa suurimmaksi osaksi käyttäjä.

Opaskoira katetaan verovaroin

Opaskoira on apu monelle näkövammaiselle liikkumiseen. Opaskoirakoulu maksaa koiran kaikki kulut niin kauan kuin se on työssä, eli enintään 12-vuotiaaksi asti. Opaskoiran hankinta ja koulutus katetaan verovaroin. Opaskoiran hinnaksi tulee keskimäärin 50 000 euroa ennen luovutusta käyttäjälle. Opaskoira on aina käyttäjälleen ilmainen, koska se on virallisesti hyväksytty vammaisen apuvälineeksi.

Avustajakoiran taloudellinen tuki pitäisi saada yhdenvartaiseksi opaskoiran tuen kanssa.

– Koska mielestäni myös avustajakoirien rahoituksen pitäisi tulla verovaroista, kuten opaskoirien, tein asiasta tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen, toteaa perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri.

SUOMEN UUTISET

Tagit